Generalsekretær stopper

Det er med blandede følelser, at vi har modtaget en opsigelse fra vores generalsekretær i DanskOase, Karsten Bach, med fratrædelse pr. 30. september 2017.

Karsten Bach har været ansat i DanskOase og BUO siden d. 1. maj 2012.

Med beklagelse fordi vi med Karstens opsigelse mister en kompetent og engageret medarbejder og leder.

Samtidig er det også med tak, fordi han har udført en vigtig opgave gennem de sidste 5 år. Karsten har ledt vores stab og bevægelse

  • til et bedre økonomisk udgangspunkt. 
  • til et styrket og medinddraget menighedsnetværk.
  • gennem en turbulent periode med forskellige meninger om discipelskabsmodeller.
  • fra en mangeårig periode med SommerOase på Rudehøj Efterskole i Odder og til et nyt sted på Bygholm landbrugsskole i Horsens.

Vi glæder os over, at Karsten bliver indtil vi har gennemført SommerOase på det nye sted, og giver os god tid til en at finde en afløser.

Vi ser frem til dette års SommerOase, hvor vi kan fejre, hvad Gud har gjort for os i DanskOase, og hvad han har gjort i os, og hvad han gør gennem vores bevægelse. Må vi få lov til at se flere mennesker fornyet og vende sig mod deres skaber og frelser til liv og tro, der rækker ind i evigheden.

På vegne af lederskabet

Peter Sode Jensen, formand

Vi har modtaget følgende hilsen fra Karsten Bach:

Kære venner i DanskOase og Børne- og UngdomsOase

Som Peter skriver, har jeg opsagt min stilling som generalsekretær for DanskOase og BUO til fratrædelse 30. september 2017.

Jeg har haft godt 5 gode og lærerige år, hvor jeg er kommet tættere på Gud og har lært rigtig mange varme, dygtige og inspirerende mennesker at kende. 

Det har været livgivende at opleve den store mangfoldighed og dynamiske virkelighed, der udspringer af de mange mennesker, der udgør vores bagland og netværk, og jeg nyder at mødes lokalt i vores kirker rundt om i landet, og ikke mindst på SommerOase.

Det har været fantastisk hele vejen igennem, at mærke den store opbakning fra Lederskabet i DanskOase og bestyrelsen i BUO, fra jeg blev kaldet til opgaven og med bæven gik til den i foråret 2012. 

Det er unikt at arbejde sammen med en stab af passionerede, dygtige og meget engagerede medarbejdere og mange frivillige som tjener Gud med jeres evner og tid.

Jeg har fået et meget større kendskab til DanskOase og BUO som bevægelse og været forundret over hvorfor og hvordan jeg kunne bruges og bidrage til arbejdet i Guds rige her. 

Gennem den seneste tid er jeg blevet bevidst om, at tiden til at give plads for en anden person på posten er ved at være inde, og derfor er jeg under bøn og vejledning kommet frem til, at det nu er tid til at sige op.

Det har helt fra ansættelsen i 2012 været klart for mig, at dette ville være en tjeneste jeg skulle varetage i en begrænset periode.

Jeg vil vende tilbage til min virksomhed og fokusere på at videreudvikle den, og jeg vil fortsat være en aktiv del af netværket i vores bevægelse. 

Jeg ønsker Guds velsignelse over DanskOase og BUO og vores vigtige mission; at vi som Evangelisk Luthersk Karismatisk bevægelse leder flere mennesker til personlig tro på Jesus.

Jeg glæder mig til at være sammen med jer på SommerOase i Horsens.

Vi ses.

Kærlig hilsen

Karsten Bach 

karsten@danskoase.dk

50516496


Annoncer

x