Gud kalder unge til højskoleliv

"Jeg kommer fordi Gud har kaldet mig til at komme" pointerede flere af de unge, som sidste weekend i februar tilmeldte sig Oasehøjskolen. På to dage kom der 10 tilmeldinger.

Forstanderpar på Oasehøjskolen Ulla og Steen Balle Kristensen

Herning Oasekirke og Ungdomskirken Basic holdt menighedslejr på Oasehøjskolen den sidste weekend i februar. 80 mennesker i alt, og flere af de unge oplevede meget konkret, at Gud kaldte dem til at være elever på Oasehøjskolen, og de nøjedes ikke blot med at tage hjem og overveje det, men tilmeldte sig med det samme.

- Det var selvfølgelig meget overvældende og viste os igen meget konkret, at Gud velsigner os. Det er unge der kommer fra mange steder i Jylland og med meget forskellig kirkelig baggrund, siger Steen Balle Kristensen, som er forstander.

At stifte fred

De unge handlede konkret på Guds kald, men forstanderparret Ulla og Steen Balle Kristensen pointerer, at Oasehøjskolen ikke kun er for unge der er sikre i deres kald.

- Vi ønsker en setting, hvor der er plads til tvivl og sårbarhed. Man skal kunne være på Oasehøjskolen uanset hvilke spørgsmål man har, og hvor succesfuldt livet er, og det tror vi, mange unge har brug for at opleve og være i, forklarer Ulla Kristensen.

- Her skal man kunne være sig selv med det der dur og det der ikke dur, og vi vil gerne, at man lærer at stifte fred med det der nu er, og omfavne ens livsvilkår, supplerer Steen, som også medgiver, at det kan lyde som et lidt løst fundament for at drive højskole.

Stor rummelighed

- Og vi vil jo også meget mere end det, supplerer han.

- Vores elever har tjekket ud af hverdagen, og har fået mulighed for at fordybe sig, finde fodfæste og bygge en base for deres videre liv. Det er helt relevant for dem at spørge, hvad de vil med deres liv, og ikke mindst hvad Gud vil dem. Så både sårbarhed, tvivl, dannelse, identitet, tjeneste, kald, Jesus, bøn osv. er begreber vi kender fra hverdagen, og tør diskutere, forklarer Steen.

Kald til efterfølgelse

- Måske kan det se flimret ud, når man gennemser skemaet og de mange forskellige emner vi underviser i. De får input af rigtig mange slags som f.eks. etiske udfordringer, seksualitet, familie- og livsmønstre, bønsliv, bibelske tekster, forvalterskab osv. Vi ønsker at lade dem tænke og reflektere, og lade det danne grobund for deres værdisætning og dannelse, men vi er også bevidste om, at dannelsestænkningen bliver steril hvis den står alene, og derfor kalder vi også til et personligt forhold til Jesus, til tjeneste i kirken og samfundet, forklarer Steen Balle Kristensen.

Læs mere på Oasehøjskolens hjemmeside

Imagine teatergudstjeneste

Du kan møde eleverne fra Oasehøjskolen til teatergudstjenester i marts. Den første er i Nørrelandskirken i Holstebro, søndag d. 15. marts kl. 19. Den næste er i Aalborg Valgmenighed, søndag den 22. marts kl. 14.


Annoncer