Jobopslag: Præst i Aarhus Valgmenighed

Aarhus Valgmenighed søger en præst, der brænder for at være kirke i mission i Aarhus sammen med en engageret menighed.

Din profil

Du er teologisk velfunderet og reflekteret og kan på en livsnær og dynamisk facon prædike ind i tiden og kulturen, hvor du brænder for at nå den kommende generation med evangeliet.

Du har organisatorisk flair, er målrettet og har høj kapacitet til at håndtere et job med mange facetter og høje krav.

Du trives i et dynamisk miljø, er fleksibel og formår at lede dig selv i konkrete opgaver.

Du har empati og evner at være nærværende i samtaler og relationer.

Du er mentalt fleksibel og assertiv i din måde at håndtere og løse interessekonflikter på.

Du er en teamplayer og skaber synergi med øvrige ansatte og frivillige.

Du forstår, at det er en livsstil at være præst.

Du har dit eget særlige bidrag til menigheden (f.eks. sjælesorg, apologetik, trosoplæring, evangelisation etc.).

 

Dine opgaver

Du skal virke som præst med forkyndelse, undervisning, sjælesorg og kirkelige handlinger.

Du har særlig fokus på gymnasieelever, studerende og unge voksne.

Du bidrager med forkyndelse 2-3 søndage om måneden og underviser bredt i hele menigheden med dine særlige kompetencer og nådegaver.

Du rekrutterer, træner, motiverer og leder frivillige medarbejdere på egne arbejdsområder.

Du indgår i et konfirmandunderviserteam.

Du bidrager til menighedens liv og vækst under ledelse af, og i samspil med, valgmenighedspræsten.

 

Vi tilbyder

En præstetjeneste i et dynamisk, ambitiøst og innovativt miljø.

En stabskultur med tydelige strategiske rammer, kompetenceudvikling og inspirerende teamwork.

Et præsteteam med kollegial sparring og synergi.

Mulighed for studieorlov, kompetenceudvikling og faglig supervision.

 

Formalia 

Ansættelse pr. 1. august eller snarest muligt. Stillingen er Kvote 100. Løn efter aftale. Du opfylder kravene til at søge embede i Den danske Folkekirke og er cand. theol. 

Ansøgningen sendes incl. referencer og CV til Aarhus Valgmenighed, att. menighedsrådsformand Michael Sjælland, Mjølnersvej 6, 8230 Aabyhøj og sendes til formand@valgmenighed.dk 

Ansøgningsfrist er 17. juni kl. 12.00. Der afholdes samtaler d. 19. juni. 

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos menighedsrådsformand Michael Sjælland på mobil 51 61 41 20 eller valgmenighedspræst Anders Michael Hansen på tlf. 20 10 53 40. 

 

Om Aarhus Valgmenighed

Aarhus Valgmenighed af 1990 blev dannet af en gruppe unge folkekirkemedlemmer, som ønskede at være og virke på en folkekirkelig basis med relevans i en nutidig ungdomskultur. I dag består menigheden af knap 900 medlemmer og har to faste gudstjenester tre søndage om måneden. Menigheden er en luthersk- karismatisk-missional menighed i DanskOase med et nationalt og internationalt udblik og netværk. 

Læs mere om Aarhus Valgmenighed


Annoncer