Mere knald på!

Ruben Dalsgaard giver her første indlæg i en række af visionstanker for DanskOase og BUO. Du er inviteret til at deltage i snakken med kommentarer og input nederst på siden.

Ruben Dalsgaard, generalsekretær i DanskOase

Det må vi ikke glemme!

I denne tid er DanskOase og BUO i gang med at formulere den kommende vision. Der bliver bedt og reflekteret og lyttet til input fra Oase-baglandet. Et af de hyppige svar vi modtog, da vi stillede spørgsmålet: ”hvad må vi ikke glemme”, var:  Karismatikken - den synlige, frimodige og åndsfyldte spiritualitet. Dejligt svar! – og ofte gemmer der sig under det en længsel efter tider, hvor der var ”mere knald på” i form af flere synlige tegn på Helligåndens virke i fællesskabet og flere mærkbare erfaringer af Hans nærvær og fylde.

Jeg deler i høj grad denne længsel, men jeg er også udfordret af den. For i sagens natur er vi på dette punkt dybt afhængige af, hvad Gud vil gøre. Kraftfulde manifestationer, tegn og undere er ikke noget vi selv kan skabe, og hvis vi gennem hype og entusiasme forsøger at gøre det, så er vi på vej et dårligt sted hen, hvor vores aktivitet bliver kompensation for noget, vi synes Gud burde gøre.

Gud er nær i alle sæsoner

Kirkehistorien viser, at Gud ofte lader sit folk opleve forskellige sæsoner: Sæsoner med vækkelse, hvor Guds Ånd kommer bragende som en flodbølge, der ommøblerer alt på sin vej, og sæsoner, hvor Guds stemme lyder som en sagte susen og Hans virke overvejende sker i det skjulte. Så er der også sæsoner, hvor oplevelsen af fravær og tørke dominerer den åndelige vandring. I alle de forskellige sæsoner er Gud dog nær og virker, og vores opgave er trofast og årvågent at vandre med Gud der, hvor vi er.

Men det betyder ikke, at vi skal opgive det ”karismatiske projekt” i tider der opleves som lavvande.

Karismatik er tillid til Gud

For det første fordi karismatik ikke primært er et spørgsmål om store følelser og manifestationer, og for det andet er det ikke vores projekt. Karismatik er først og fremmest en tillid til, at Gud virker og at Han har givet os sin Ånd og ved, den virker i os, så vi formes i Jesu billede og udrustes til at virke for Hans rige i denne verden. Det er kirkens M.O. - modus operandi (dens måde at fungere på) i alle sæsoner, om det opleves som om, der er knald på eller ej.

Skru op for den varme hane

Og samtidig er det OK at længes efter mere, efter berøring fra Helligånden, efter at Gud ved sin Ånd stadfæster ordet med tegn og undere, at Hans rige viser sig i kraft. Og der findes faktisk gode og sunde måder at ”skrue op for den varme hane” og åbne sig for Åndens virke:   

1. Bøn, bøn, bøn

Det er Guds børns fantastiske privilegium, at de må bede faderen om at smage mere af himmelens virkelighed. Det er en bøn, som Gud elsker at besvare ved at sende sin Ånd, han er nemlig en god far, som giver sin børn gode gaver.

Bøn er aldrig forgæves. Bønnen forbereder vore hjerter og når himmelens tronsal, hvor bønnerne samles til den dag, hvor Gud vil øse dem ud over jorden som velsignelse. Vækkelse begynder altid i lønkammeret. Og når vi beder, så lad os ikke kun bede for os selv og vort. Lad os bede om nåde over vores land og folk, om lys i mørket og Rigets komme til denne verden. Lad os blive kendt som bønnens trofaste folk.

2. Stræb, forvent og giv plads

Vi tror på, at Gud har udrustet sin kirke med nådegaver, som kan og skal være i funktion i alle kirkens forskellige sæsoner. Derfor skal vi trofast bede om gaverne og deres forløsning iblandt os og forvente at Gud vil virke igennem dem, og derfor give plads til Åndens virke i nådegaverne, når vi kommer sammen. Den slags årvågenhed kræver ofte mod og villighed til at slippe kontrol.  

3. Forkynd evangeliet hvor det ikke er blevet hørt før

Evangeliet om Jesus har en mægtig forvandlende kraft, når det forkyndes og tages imod. Og længes du efter at se Guds kraft i funktion, så besøg steder hvor evangeliets frontlinje går. Der er der knald på!
Eller endnu bedre: skab din egen frontlinje. Begynd at læse bibelen sammen med din søgende ven, sæt et Alpha-kursus op eller bed for folk på gaden. Opdag at det lys, der bor i dig har en mægtig styrke, når det konfronterer mørket.

Guds fred,

Ruben Dalsgaard


Annoncer