Nyt fra BUO-dag 2018

Lørdag den 7. april var der BUO-dag i Silkeborg Oasekirke, hvor en ny bestyrelse blev valgt.

GALLERI: Den nyvalgte bestyrelse i Børne- og UngdomsOase. Fra venstre: Madeleine Toft, Kristoffer Lindved Karkov, Mette K. Sørensen, Heidi Korsholm Knudsen, Jane Baumgartner-Nielsen, Karin Juhl, Anika Follmann Sørensen og Henrik Kildahl.

Glimt fra BUO-dag

Dagen med det aktuelle tema "Langtidsholdbar" bød på mange forskellige indtryk for alle aldre. Der var seminarer for voksne om langtidsholdbar tro og ledelse. Der var aktiviteter med Papmor, som med kreativitet og papkasser opmuntrer børn til at tænke ud af boksen, og se mulighederne i livet. Der var generalforsamling for både børn, tweens og voksne, og dagen sluttede af med Kongebørn, som spillede op til fest. 

Merete Dalsgaard, børnekonsulent i Børne- og UngdomsOase, stod for børnenes generalforsamling - eller fødselsdagsfest - BUO er jo blevet et helt år ældre siden sidste generalforsamling. Børnene skrev fødselsdagskort til BUO med deres input til, hvad der gør SommerOase til et rigtig godt sted at være for børn. Børnene prøvede naturligvis også kræfter med demokratiets muligheder, ved at stemme om vigtige ting. Derved blev det besluttet at BørneOases 2 eventledere får en lagkage i hovedet på BørneOase scenen på SommerOase i år.

Børnenes generalforsamling i BUO 2018

Konstituering

Der blev i forbindelse med generalforsamlingen valgt en ny bestyrelse for Børne- og UngdomsOase. Som I ser på billedet øverst, er bestyrelsen klar til kamp for BUO! Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Henrik Kildahl, Frimenighedspræst i Viborg (VIVA-klyngen)
Næstformand: Jane Baumgartner-Nielsen, Leder af børnekirken i Aarhus Valgmenighed
Kasserer: Kristoffer Lindved Karkov, CFO Fridthjof Film
Bestyrelsesmedlem: Heidi Korsholm Knudsen, Konsulent og projektkoordinator i Esbjerg kommune
Bestyrelsesmedlem: Mette K. Sørensen, Pædagogisk konsulent og faglig leder i Haderslev kommune
Suppleant: Karin Juhl, Pædagog og afdelingskoordinator
Suppleant: Madeleine Toft, 3K studerende i København


Annoncer