Nyt fra DanskOases lederskab

Fredag d. 25. januar 2019 afholdt DanskOase Repræsentantskabsmøde, og i den forbindelse fik DanskOase en ny formand.

Foto: Ole Backer Mogensen, formand for DanskOase

Peter Sode Jensen er trådt ud af DanskOases lederskab. Vi siger tusind tak for den tid og det engagement Peter har lagt i lederskabet.

Ole Backer Mogensen er DanskOases nye formand. Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med Ole.

Vi skal også byde velkommen til et nyt medlem i lederskabet, nemlig Maria Callesen fra Bagsværd.

Hvem er DanskOases nye formand?

Ole Backer Mogensen, formand for DanskOase, fortæller:

"Min familie og jeg har været tilknyttet DanskOase gennem mange år.

Når vi om sommeren kom på SommerOase var det et højdepunkt. Her blev vi alle mødt i øjenhøjde, og fik fyldt på troens indre beholder, så der var noget at leve af resten af året, derhjemme i vores egen kirke. 

I DanskOase mødte vi den større kirkefamilie, vi følte os hjemme. Den spiritualitet og åbenhed for Guds Ånds nærvær, som er i DanskOase, matchede en længsel og understrøm i mig, som havde ligget der fra teenageårene.

Lovsange, Kristuskærlighed og menighedsbevidsthed – det hele var at finde i DanskOase.

For to år siden kom opfordringen til at træde ind i lederskabet. Det var oplevelsen af, at nu var det min tid og tur til at tage en lederskabsopgave på mig. 

Jeg havde i mange år haft frivillige opgaver på SommerOase – har renset toiletvogne, lavet mad i køkkenet, haft sjælesorgssamtaler, gjort nogle af alle de væsentlige opgaver, som gør, at vi sammen skaber noget stort med SommerOase.  

Og som jeg håber, jeg får lov til at gøre igen, når min tid ikke længere er i lederskabet.

De to år i lederskabet har været spændende og gode – ikke mindst på grund af den dybde og dygtighed, jeg har mødt hos de andre i lederskabet.

Nu er bolden som formand for DanskOase blevet spillet videre til mig, og jeg håber på at kunne tjene bevægelsen med de gaver og evner, jeg nu har. 

Det går dog ikke uden jeres forbøn – og for at være helt konkret: Vil nogen af jer tage på jer dagligt at bede for DanskOases lederskab og for DanskOase?

I Oasegeografien befinder vi os i udkantsdanmark med vores placering i Nordsjælland, hvor jeg er sognepræst. Det har klart sine ulemper – og måske også sine fordele. 

Jeg tror ikke folk vil kalde mig en visionær drømmer, men det betyder ikke, at jeg ikke har ønsker for DanskOase. Og jeg tror Gud har en særlig opgave til os, mellem alle de andre som også har deres kald fra Gud.

Vores kald er at være en Jesus-centreret, Helligåndsbåret bevægelse, som spejder efter Gudsrigets tegn i livet, i tiden. Vi bærer en arv fra det karismatiske, som er en god arv, vi skal bære videre. Vi er placeret i og omkring folkekirken, som er en kirke jeg værdsætter og elsker.

Jeg længes efter enhed i Guds folk. Ordentlighed i måden vi omgås hinanden på. At kærlighedens og sandhedens kendetegn må findes hos os. 

Jeg længes efter at se næste generation møde Jesus og modnes til at tjene ham i verden.

Og meget, meget mere.  

Privat er jeg gift med Karen, stedfar til fire voksne børn, morfar til fem vidunderlige børn.

Og skal jeg slappe af er det med en god bog, en løbetur, et godt vegetarisk måltid, en times tid foran klaveret, fortælle historier til et barnebarn og lytten til god klassisk musik."

Konstituering af lederskabet

Lederskabet har konstitueret sig således:

Ole Backer Mogensen - formand
Merete Kristiansen - næstformand
David Mortensen - kasserer
Elisa Morberg Wejse
Maria Callesen
Martin Drengsgaard
Jan Korsholm
Henrik Kildahl - BUO repræsentant


Annoncer