Nyt fra Oasehøjskolen

Oasehøjskolens bestyrelse arbejder fortsat intenst med etablering af en højskole i DanskOase.

I foråret afholdt vi vores stiftende generalforsamling. Hovedpunkterne i det nuværende arbejde er 1) at finde en egnet bygning og få en aftale på plads, 2) at udarbejde en såkaldt "indholdsplan" til højskolen og 3) at få sendt og godkendt en ansøgning i kulturministeriet inden 1. oktober.

Hvis alle 3 ovenstående ting lykkes, vil det være muligt at åbne højskolen 1. august 2018 - et mål vi har efterstræbt meget længe.

Forudsat at tingene falder på plads, vil Oasehøjskolens bestyrelse i efteråret koncentrere sig om formidlingsdelen. Vi vil fokusere på at få fortalt om højskolen vidt og bredt i alle menigheder, netværk og inspirationsfora, og der vil blive iværksat en landsindsamling. Målet er at skabe en bredere, national bevidsthed om højskolen og derigennem opnå støtte i såvel åndelig som materiel henseende. Sidst, men ikke mindst, er målet at vække interessen hos særligt de unge, så de tænker: "Selvfølgelig skal jeg på Oasehøjskolen - alt andet ville være galimatias".

Og så skal Oasehøjskolens bestyrelse have fundet en forstander, der vil løfte projektet fra idé- og etableringsfasen over i daglig drift og fremadrettet vision - Gud til ære, os til gavn.

Vi håber, vi kan bringe mere nyt på SommerOase til alle, der gerne vil høre om højskolen.

Tak til alle, der med forbøn og økonomi har støttet projektet. Hvis man ønsker at støtte projektet økonomisk, kan penge sendes til DanskOase, mrk: "Oasehøjskolen". Tak for enhver gave, der hjælper til realisering af højskolen.

På vegne af Oasehøjskolens bestyrelse

- Jakob Carl Christensen


Annoncer