Nyt fra Repræsentantskabsmødet

Fredag den 26. januar 2018 afholdt DanskOase Repræsentantskabsmøde, og i den forbindelse skete der omrokeringer i Lederskabet.

Repræsentantskabsmøde 2018 i Karlslunde Strandkirke

Rie Skårhøj og Ruben Dalsgaard er trådt ud af DanskOases lederskab efter henholdsvis 12 og 3 års medlemskab.

Ruben Dalsgaard har ledt bevægelsen som formand i en tid med både konflikter og vækst. Vi ønsker Guds velsignelse over hans fortsatte arbejde som DanskOases generalsekretær. 

Rie Skårhøj har i lederskabet haft stort fokus på, at alt hvad vi siger og gør i DanskOase, skal kunne forstås af den verden, vi er en del af. Rie har ikke været bange for at være i mission på kanten.

Vi siger tusind tak for den tid Ruben og Rie har lagt i lederskabet. Og i samme åndedrag byder vi velkommen til 2 nye medlemmer i lederskabet: Merete Kristiansen og Jan Korsholm.

Merete Kristiansen udtaler: "Jeg vil gerne styrke bredden og balancen i DanskOase. Jeg er optaget af den profetiske tjeneste. Jeg vil gerne arbejde for integritet i relationer og familier i vores bevægelse. Relation, kommunikation og "væredygtighed" optager mig, og er styrker jeg selv vil bringe med i spil i de skridt jeg tager i Oases ledelse."

Jan Korsholm udtaler: "Kirken er verdens håb og jeg håber at DanskOase som bevægelse og kirkerne i netværket må bringe Guds rige til verden. Jeg er optaget af det diakonale. Derudover er jeg optaget af, hvordan vi som bevægelse fortsat skaber gode rammer for vores børn og unge, så de udvikler en sund tro og oplever Bibelen som en god guide i deres liv."

Velkommen til Merete og Jan!

Konstituering af lederskabet
Lederskabet har efterfølgende konstitueret sig således:

Peter Sode Jensen - formand (en post han tiltrådte allerede i starten af 2017 og nu fortsætter)
Ole Backer Mogensen - næstformand
David Mortensen - kasserer
Martin Drengsgaard
Elisa Morberg Wejse
Henrik Kildahl - BUO repræsentant
Peter Højvig - BUO repræsentant


Annoncer