Nyt medlem af DanskOases lederskab

Ved årets repræsentantskabsmøde i DanskOase var der valg til lederskabet. På dagsordenen var der desuden plads til at gøre status på året og skue frem - med en drøftelse af visionen, grundlaget og vores retning.

Det nye ansigt i DanskOases lederskab er Ole Backer Mogensen. Han er sognepræst i Græsted, og gift med Karen Sangild Stølen og far til fire voksne børn.

Ole Backer Mogensen skrev i sin kandidatpræsentation ifm. valget:

”DanskOase er min åndelige familie. Her har jeg og min familie fundet vores hjem og tilhørssted i den større Jesu Kristi kirke i Danmark gennem mange år.

DanskOase er en nødvendig del af kirken i Danmark, og den måde vi forkynder, lever og eksemplificerer en tillid til Helligåndens virke og Guds Riges virkelighed, er afhængig af, at vi har et klart fokus på opgaven, og formår at være ét og er sandheden tro i kærlighed.” 

Han fortæller videre, at han tænker økumenisk - og personligt er tilknyttet Det Økumeniske kommunitet i Bjärka-Säby i Sverige. Helt konkret forpligter det på en daglig tidebønspraksis, på den lokale gudstjeneste, på årlige retræter og på hele kirkens bredde og tradition. 

Erfaringer fra 20 års præstetjeneste i tre forskellige typer folkekirkelige sognemenigheder i hovedstadsregionen (Karlebo, Bethlehemskirken og Græsted) giver ham en interesse og et perspektiv på sognemenighedens vilkår og struktur. Sognepræsten ønsker at DanskOase udvikler flere ressourcer og tilbud, som direkte kan bruges i en sognemenighed. Desuden har Ole en Psykoterapeutisk uddannelse i form af en 3-årig gestaltterapeutisk sjælesorgsuddannelse.

Repræsentantskabsmødet

På valg var Elisa Morberg Wejse og Steen Balle. Elisa Morberg Wejse blev genvalgt for 3 år. Steen Balle genopstillede ikke og fik ved mødet tak for den indsats han har gjort i lederskabet igennem mange år.

Lederskabet konstituerer sig ved næste lederskabsmøde. Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Karlslunde Strandkirke fredag d. 20. januar 2017 inden LederOase.


Annoncer