Oasehøjskolen flytter til Kjellerup

Velkommen indenfor på Oustruplund ved Silkeborg i 2018

 

På SommerOase 2014 blev der holdt foredrag om ”de gode gamle dage”. En af foredragsholderne - jeg kan ikke huske, om det var Anders Michael Hansen, Niels Peder Nielsen eller min egen far Stig Christensen - nævnte én passant Vejen Højskole Kibbutz. Og så var tanken født: Nu er der gået 25 år og så må tiden da være moden til at forsøge at få en højskole på benene igen?

Visionen om en højskole formede sig og Lederskabet blev spurgt. En arbejdsgruppe blev formet, som lavede de første ”stregtegninger”. De blev præsenteret på SommerOase i 2015, og herefter blev Oasehøjskolens ”vennekreds” dannet i foråret 2016. På SommerOase 2016 blev der samlet ind og vi fik ansat Anders Michael Hansen som projektkonsulent.

I april 2017 blev der afholdt stiftende generalforsamling og der blev valgt en bestyrelse bestående af Lars Mollerup-Degn, Anders Haldrup, Simon Højland, Peter Thise og Jakob Carl Christensen. Som repræsentant indsat af DanskOases Lederskab er Bruno Langdahl.

Bestyrelsen har i foråret arbejdet intenst med to ting: Formulering af værdigrundlaget for skolen og at finde den rette bygning til skolen.

Den 27. juni afholdt Silkeborg Kommune byrådsmøde. På dette møde godkendte de, at Oasehøjskolen med virkning fra 1. Marts 2018 kan overtage stedet ”Oustruplund”, som ligger mellem Silkeborg og Viborg, 2 km udenfor Kjellerup.

Oustruplund har været drengehjem i 175 år og er således en stærkt rodfæstet lokal institution. Bygningerne er i god stand - der mangler ganske vist nogle ting som bl.a. nyt køkken, men der er plads til cirka 70 elever på skolen.

Visionen om en højskole, der er rodfæstet i DanskOases teologi og støbt i de sidste 50 års karismatiske fornyelse i Danmark, er nu helt tæt på at blive til virkelighed. Med Oustruplund får visionen vinger, og vi kan med denne aftale realisere et sted, der med folkelig bredde og dannende dybde, skal emme af liv og inspiration.

Ikke en hvilken som helst inspiration ud i det blå, men et sted, hvor karismatisk fornyelse - indenfor og udenfor folkekirken - skal leve og spire og forme unge mennesker. Et sted, hvor åndeligt liv og åndelig kraft bliver midtpunktet for den enkeltes personlige udvikling. Et sted, hvor den opstandne Herre, Jesus Kristus ved Helligåndens fylde på en helt afgørende og radikal måde sætter spor i unge menneskers livsbane.

Det er visionen, som skal løfte og forme vores unge, vores bevægelse og vores folk - Gud til ære, os til gavn.


Vi vil i efteråret og vinteren invitere os selv ud i det ganske danske land, fortælle om højskolen, samle åndelig og materiel støtte - og om alt går vel og Herren vil det - så kan vi byde velkommen til det første elevhold i starten af august 2018.

På vegne af Oasehøjskolens bestyrelse
Jakob Carl Christensen, Formand


Annoncer