Oasehøjskolen har brug for din hjælp

DanskOases højskole har brug for bevægelsens opbakning. Forstanderparret fortæller om 3 konkrete måder, hvor du kan hjælpe.

I 20 år har der været drømt om en højskole i DanskOase og efter flere års hårdt forberedelsesarbejde startede 30 elever på første hold i januar 2019. Det har været et fantastisk hold, og alene at se dette holds udvikling og forvandling har været alt arbejdet værd.

Tak Gud for det !

Men lige nu er der behov for hele vores bevægelses opbakning til højskolen.

Her er 3 måder, hvor du kan hjælpe:

Skaf elever til næste skoleår

Skolen er vigtig og nødvendig for opfyldelsen af vores opgave i DanskOase. Overvej derfor hvem, i din menighed eller din familie, som skal på højskole efter sommerferien. Alle over 17,5 år er velkommen på Oasehøjskolen. Prik dem på skulderen og spørg dem.

Bliv elevsponsor

Overvej om du vil være sponsor for en højskoleelev. Det er en investering i kirkens og Danmarks fremtid. Det koster 37.000 kr. inkl. ophold, kost, undervisning og en rejse til Cypern. Men et sponsorskab på bare 5.000, 10.000 eller 15.000 kr. kan være afgørende for den enkelte elev. Skriv til forstander@oasehojskolen.dk hvis du vil være sponsor, eller hvis du mangler en sponsor.

Bed for Oasehøjskolen

Bed Gud om at han må sende elever. Bed for lærerstaben og de ansatte. Bed for det første hold som er færdige nu og skal hjem til deres byer og menigheder, bed om at de må tage alt det de har fået og lært med hjem og må blive til velsignelse, hvor de kommer frem.


Annoncer