Oasehøjskolen søger forstander

Vi søger en ildsjæl, der er parat til at satse og som vil kæmpe for projektet og for eventyret.

Oustruplund ved Kjellerup

Gennem de sidste tre år er der arbejdet intenst med etablering af en højskole i DanskOase. Der er udarbejdet vedtægter og værdigrundlag, og Oustruplund nær Silkeborg vil danne en optimal fysisk ramme om højskolen. Nu skal vi have ansat skolens første forstander. Vi søger en ildsjæl, der er parat til at satse, og som vil kæmpe for projektet og for eventyret.

Pionérprojekt

Ansættelsesgrad og starttidspunkt aftales nærmere. Det er bestyrelsens ønske, at den kommende forstander tiltræder så snart som muligt. Der er tale om en ”pionérstilling”, som i den indledende fase vil have frivilligheds- og fritidskarakter og derfor være ulønnet eller have en meget beskeden ansættelsesgrad (eksempelvis 5%). Det forventes, at ansættelsesgraden i løbet af efteråret 2018 øges efter aftale, med henblik på at gå på fuld tid sidst på efteråret, senest 1.12.2018. Som ansøger skal man derfor have gjort sig klart, at man skal kæmpe for projektet, uden garanti for, at det i sidste ende lykkes!

Bestyrelsen ønsker, at forstanderen hurtigst muligt bliver det ansigt, der bliver kendt som højskolens i alle grene af DanskOase. Forstanderen vil også blive tilbudt at have stor indflydelse på sin egen jobbeskrivelse; vi søger den rette person og vil indrette den øvrige organisationen i samarbejde med vedkommende.

Vi søger en forstander, med forståelse for og indsigt i dansk højskoletradition, der kan bære visionen om Oasehøjskolen frem til realisering og start. Forstanderen forventes at gå forrest i at skabe et levende højskolemiljø og at være dybt fortrolig med – og kunne stå inde for – DanskOases værdier og profil. Vi ønsker en forstander, der vil forme og udvikle skolen i dansk, karismatisk fornyelsestradition.

Den kommende forstanders faglige baggrund er ikke uvæsentlig, men såvel personlige og erhvervsmæssige erfaringer som kompetenceprofil, og hvordan kompetencerne kan omsættes til et aktiv for skolen, er vigtigere.

Vores kommende forstander…

Løn og ansættelsesvilkår
Forstanderen refererer til skolens bestyrelse, som har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi. Lønforhold og øvrige vilkår følger regler efter højskoleloven. Der indhentes referencer efter aftale med ansøgere. Det forventes, at forstanderen bor på Oustruplund i den tjenestebolig, der er knyttet til stillingen.

Yderligere oplysning
Ønskes yderligere oplysning om skolens idé og forventninger til forstanderen, kontakt bestyrelsesformand Jakob Carl Christensen på tlf. 30 13 17 14 eller kontakt et andet bestyrelsesmedlem.

Ansøgningsfrist

Fredag den 23. marts kl. 12.00. Ansøgningen stiles til Oasehøjskolens bestyrelsesformand, Jakob Carl Christensen på jakobcarlchristensen@gmail.com.


Annoncer