Oprettelse af vennekreds for DanskOases højskole

Vi skal have etableret en vennekreds, der kan udpege en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med projektet. Derfor inviterer vi til åbent møde d. 26. april på Rudehøj Efterskole.

Kære alle, der har interesse i oprettelse af en DanskOase Højskole

I efteråret 2014 blev der taget initiativ til at arbejde for etablering af en højskole i DanskOase-regi.

Initiativet blev taget vel imod af DanskOases lederskab, hvorefter et udvalgsarbejde gik i gang.

Udvalgsarbejdet blev præsenteret for lederskabet i maj 2015 og blev fulgt op af en præsentation af tankerne på SommerOase 2015.

Derefter blev der arbejdet videre med tankerne, afstemt med lederskabet og der blev sendt en føler ud til Rudehøj Efterskole. Formålet var at afprøve, om efterskolens bestyrelse "kunne se et perspektiv" i arbejdet og - ikke mindst - om de i en overgangsperiode ville være villige til at indgå i et konkret samarbejde. Dette samarbejde kunne bestå i en positiv velvilje til - som overgangsordning - at udleje faciliteter til højskolen, sålænge det ikke står i vejen for efterskolens almindelige drift og er uden økonomisk risiko for efterskolen.

Efterskolens bestyrelse udtrykte velvilje og imødekommenhed overfor tanken og dermed er vi nået til det punkt, at vi skal have etableret en egentlig vennekreds, der kan udpege en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre.

I første omgang skal der som minimum:

  1. Afstemmes og sikres en fortsat solid forankring i DanskOase i tråd med lederskabets linje og ønsker
  2. Arbejdes lidt mere i detaljer om "hvordan det praktisk kunne lade sig gøre" for Rudehøj Efterskole at lægge hus til højskoleaktiviteter
  3. Arbejdes på sidelinjen, så der stille og roligt kan skydes prøveballoner op, der smager af højskole (f.eks. nogle korte kurser der henter navn hos DanskOase højskolen og en rejse til Israel i 2017 i samarbejde med Ordet&Israel)
  4. Præsenteres tanker og forventninger til det kommende års arbejde på SommerOase.
  5. Tages skridt i retning af konkretisering af etablering (første undersøgelser af økonomisk art, tilskudsbetingelser, kursusidéer, fundraising, virksomhedsplan)
  6. Forholde sig til muligheden for at lave en projektansættelse, der kan lægge nogle kræfter i benarbejdet, der kan give grobund for etableringen af højskolen.
  7. Etableres en styregruppe, der tager sit afsæt i Vennekredsen. Vennekredsen kan på sigt blive til et repræsentantskab, der kan ansætte skolens første forstander. Den første forstander kan f.eks. være en ulønnet deltidsansættelse, der rækker over i en lønnet deltidsansættelse og igen over i en lønnet fuldtidsansættelse nogle måneder forud for skolestart.

Til mødet på Rudehøj den 26. april kl. 16.00-17.30 inviteres hermed alle, der måtte have interesse i initiativet. Denne invitation må gerne deles overalt, hvor det er relevant.

Invitationen her sendes ud i Facebook-gruppen, til menighedsledere, præster, andre i netværket - herunder dem, der på SommerOase 2015 viste interesse og gav en mailadresse til formålet.

På udvalgets vegne
--
Jakob Carl Christensen
Cand. Teol & Efterskoleforstander
Gyden 7
6400 Sønderborg
Tlf: 30 13 17 14 * 73 41 51 40
mail: jakobcarlchristensen@gmail.com

Følg med i arbejdet i Støttegruppen for DanskOases højskole


Læs om projektet og find presseklip på skolesiden


Annoncer