Organisationsændringer i DanskOase

DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i Danmark. Det er et kald, som vi føler en stor forpligtigelse til at forfølge og gøre levende for de mange enkeltpersoner og menigheder, som er i berøring med bevægelsen.

Over de seneste tre årtier er nye mennesker kommet til, og vores store festival SommerOase er vokset ud af rammerne to gange. Vi har været gennem kriser og fejringer i både lokale menigheder og i den samlede bevægelse. Senest har vi skullet omstille os til at arbejde med kirker og bevægelse i en hverdag præget af pandemien. 

Lederskabet i DanskOase og bestyrelsen i BUO arbejder hele tiden med at udvikle og skabe de bedst mulige rammer for, at bevægelsen kan udleve sit kald under skiftende omstændigheder. Vi tror på, at bevægelsens åndedræt sker i en vekselvirkning mellem det levede liv i hverdagen og i menighederne, og når vi sammen mødes på tværs for at blive inspirerede og fornyede.

Udfordringer i DanskOase

De seneste år har vi identificeret en række udfordringer, som er vigtige sammen at finde løsninger på:

Konkrete ændringer i 2021/2022

Efter mange og grundige drøftelser er DanskOases lederskab i samarbejde med BUOs bestyrelse nået frem til en række konkrete organisatoriske ændringer, som gennemføres i vinteren 2021/2022:

I DanskOases lederskab og BUOs bestyrelse ved vi, at forandringer er svære og gør ondt, og særligt på de medarbejdere, vi har måtte afskedige. Vi gør vores yderste for, at organisationsændringerne foregår på en ordentlig og respektfuld måde overfor alle de involverede medarbejdere.

Vi beder på en særlig måde om netværkets forbøn for de berørte, for lederskab og bestyrelse samt DanskOase som helhed i denne tid.

Vi tror på, at vi som bevægelse er på rette vej, og at disse forandringer er nødvendige for, at DanskOase fortsat kan udleve sit kald til fornyelse, udrustning og mission i Danmark.  

Spørgsmål kan rettes til lederskab@danskoase.dk.


Annoncer