Orientering fra Lederskabet - december 2016

I begyndelsen af november samledes lederskabet i DanskOase og bestyrelsen for Børne- og UngdomsOase med hele staben, hvor vi bla. arbejdede med hvilke nye muligheder og udfordringer der er, i forbindelse med at SommerOase flytter til Bygholm Landbrugsskole ved Horsens fra næste sommer. Der arbejdes ihærdigt på at få alle detaljer på plads omkring flytningen, og det tegner rigtig godt – så I kan godt glæde jer. 

Lederskabet holdt den 9/11 2016 et åbent proces- og samtalemøde i Vejle Oasekirke som en del af den dialogproces der blev igangsat ved mødet i Vejle den 14/6 2016, i forbindelse med de uoverenstemmelser der særligt kommer til udtryk i nogle af vores menigheder.

Referat fra mødet kan læses her

DanskOases lederskab har nedsat et procesudvalg som arbejder med de udfordringer vi har i vores bevægelse.

Dette udvalg består af de lederskabsmedlemmer der ikke er medlem af The Order of Mission, og er: Rie Skårhøj, Anika Follmann, Peter Sode Jensen, Martin Drengsgaard og Elisa Wejse.

Dette udvalg er i øjeblikket i gang med følgende arbejde:

  1. Modtager og besvarer mange henvendelser fra netværket
  2. Har bestilt Knut Tveitereid (phd) fra NLA HØYSKOLEN i Oslo til at lave en teologisk vurdering af det skriftlige materiale der foreligger om The Order of Mission
  3. Betænkning om sammenhængen mellem menighed og orden
  4. Dialog/mæglingsmøder mellem implicerede parter i konfliktfyldte relationer
  5. Møde med den danske ledelse af The Order of Mission samt andre nøglepersoner
  6. Sammen med lederskabet: Vurdering af vores partnerskaber
  7. Betænkning om tilsyn/vejlederordning

Der arbejdes videre i procesudvalget frem mod repræsentantskabsdagen og repræsentantskabsmødet fredag den 20. januar 2017 i Karlslunde Strandkirke, og invitationer og indkaldelser er udsendt til medlemmer og menighedsledelser.

DanskOase består af 20 fællesskaber, som er medlem af menighedsnetværket, der efter medlemstal er repræsenteret på det årlige repræsentantskabsmøde. Derudover er der også et antal præster som er medlem af menighedsnetværket. 

Du kan læse mere om hvordan DanskOase er organiseret og se referater fra møder her: http://www.danskoase.dk/om-os/

Det er vores bøn og ønske, at vi på repræsentantskabsdagen til januar kan samles om nogle gode drøftelser, som kan resultere i konklusioner på de udfordringer vi, i en periode, har stået i.

Program og tilmelding for dagen er her: 2017.danskoase.dk

På lederskabets vegne
Ruben Dalsgaard og Rie Skårhøj


Annoncer