Præsteuddannelse i DanskOase

DanskOase indgår i samarbejde med SCMT om uddannelse af præster.

Vi har i DanskOase tradition for akademisk fokus i uddannelsen af præster, og det er godt.
Men vi har også mærket et behov for at give vore stud.teol’er mere praksisorienteret læring og bringe den lokale menighed mere i spil som en aktiv medspiller i uddannelsen af præster.

Derfor har DanskOase indgået et samarbejde med det økumeniske Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi (SCMT).

SCMT har til formål at udruste teologistuderende igennem 'mesterlære' forløb i lokale menigheder og regionale læringsfællesskaber, hvor de studerende sammen støtter og udfordrer hinanden i den teologiske refleksion og udvikling af identitet og teologi som kommende præster og teologer.

SCMT har lige nu læringsnetværk og mesterlæreforløb i Aalborg, Aarhus, København og Syddanmark. Forløbene foregår typisk sideløbende med teologiske studier ved de akademiske institutioner.

Læringsnetværk for teologistuderende

Studerer du teologi eller overvejer du at gøre det, så vil vi rigtig gerne invitere dig til at deltage i dette læringsforløb.

Sådan kommer du i gang:

  1. Kontakt din lokale Oasemenighed eller –præst (både i sogne-, valg- og frimenighed) og få en snak om muligheder for lokal praktik og mentorskab.
  2. Kontakt en af vores regionale teamledere for præsteuddannelse til en snak om hvordan du kan være med i læringsforløb.     

DanskOases regionale teamledere
Lars Meilandt Hansen, Østjylland - lars@horsensvm.dk
Christian Callesen, København – christian@byensvalgmenighed.dk
Martin Drengsgaard, København - drengsgaard@gmail.com

Læs mere om SCMT


Annoncer