Stillingsopslag: Præst i Aarhus Valgmenighed

Aarhus Valgmenighed søger pr. 1. maj 2021 en ny valgmenighedspræst.

Aarhus Valgmenighed søger en præst, der brænder for at lede og være en del af en kirke i mission i Aarhus sammen med en engageret menighed.

Din profil:

Dine opgaver:

Om os:

Vores kirke er en dynamisk, luthersk-karismatisk valgmenighed, som er opstartet i 1990 af en lille gruppe mennesker. Nu er menigheden vokset til ca. 500 voksne medlemmer og 300 børn, men menigheden er stadig præget af en pionerånd og engagement, med flere hundrede frivillige.

Menigheden drives til hverdag ud fra vores menighedslokaler i Åbyhøj, hvor en lønnet stab på 7 personer har deres udgangspunkt, og hvor mange af menighedens fælles aktiviteter foregår. Menigheden præges af mange unge og studerende, samt en stor gruppe af familier i alle aldre. Vi mødes løbende i mindre fællesskaber rundt i hele Aarhus og opland, og fælles til gudstjenesterne om søndagen. Her har vi hver søndag 2 gudstjenester samt 1 månedlig international gudstjeneste. Stilen er en liturgisk-karismatisk gudstjeneste med vægt på lovsang, forkyndelse og en børnekirke i 5 spor for de mange børn.

Vi føler os godt hjemme i både Den Danske Folkekirke og Dansk Oase. Vi har et godt samarbejde lokalt, nationalt og internationalt med menigheder, missionsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Vi tilbyder:

En præstetjeneste, hvor du vil tjene sammen med menigheden, staben og menighedsrådet i et dynamisk, ambitiøst og innovativt miljø.

En stabskultur med inspirerende teamwork og et præsteteam med kollegial sparring.

Søg stillingen

Ansøgning, CV samt kopi af eksamenspapirer sendes til formand@valgmenighed.dk

Ansøgningsfristen er 25. februar 2021

Yderligere oplysning fås hos menighedsrådsformand Ole Møller Jensen 9395 0764.

Stillingen er på kvote 100%, og lønindplaceres i løngruppe 1 efter nyt lønsystem + rådighedstillæg. Der er ikke tilknyttet tjenestebolig til stillingen.

Du skal opfylde kravene til at søge præsteembede i Den Danske Folkekirke.


Annoncer