Tag form i fastetiden

Lars Meilandt Hansen har sammen med Horsens Valgmenighed udviklet en podcast og en hjemmeside om 12 åndelige discipliner.

Lars Meilandt Hansen, præst i Horsens Valgmenighed

Lyt til podcasten - og prøv det af

Gå direkte til podcasten om 12 åndelige discipliner - lyt og prøv det af i praksis. Eller varm op med Lars' personlige fortælling om hvordan havearbejde med en gammel munk blev til en profetisk oplevelse og startskuddet til arbejdet med Tag form - en dansk vejledning til åndelige discipliner:

"For et par år siden var jeg på retræte. Jeg tog over til et kloster i England for at være stille i en uge. Det var en ny erfaring for mig, en rigtig god en. På klosteret havde jeg to vigtige oplevelser. Den ene var ude i kloster-parken. Jeg havde været på klosteret det meste af en uge, og jeg syntes, at jeg var færdig med at bede for den uge. Så jeg sagde til en af munkene, at jeg gerne ville hjælpe ham ude i klosterhaven, hvis han havde brug for det.

Det var han meget glad for og ville gerne have hjælp. Og dér ude i klosterhaven, med udsigt ud over det rullende grønne engelske landskab - der gik vi og genetablerede en gammel sti. Vi hakkede det bedste vi kunne i den brune overgroede belægning, som havde dækket stien til. Bagefter lagde vi frisk grus på, så stien igen kunne ses helt tydeligt og betrædes uden fare. Fra den sti kunne man igen gå og beundre de blomstrende buske og de mange forskellige træer i klosterhaven.

Det blev en profetisk handling for mig, jeg tror endda at jeg sagde det til munken - at der var noget profetisk over at gå ude i klosterhaven med en ældre munk og genetablere de gamle stier. 

Der gik vi og genskabte en gammel sti, som andre havde været glade for før. En munk som havde boet der i 40 år og en præst som lige var ankommet.

Målet er frihed og kærlighed

På den samme retræte læste jeg Richard Fosters bog Celebration of discipline. En bog om de åndelige discipliner. Da jeg sad og læste bogen i opholdsrummet på klosteret, kom den samme gode munk, som jeg havde arbejdet sammen med i klosterhaven, ind i rummet. Han spurgte, hvad jeg læste og smilede lidt af titlen. For han syntes det lød af lidt meget. Og så sagde han til mig: “der er ingen af os, der kan lide disciplin – vi kan lide det disciplinerne gør ved os.”

Han, der havde levet i et kloster det meste af sit liv, kunne næsten ikke få øje på disciplinerne i sit eget liv, da vi talte om det, fordi de var så meget en del af ham. Men han kunne se helt klart – at disciplinerne ikke var målet i sig selv. Friheden og kærligheden var målet. I samtalen blev det også tydeligt, at friheden ikke kommer af sig selv. Vi har brug for at stille os der, hvor Guds Ånd arbejder med os. Vi har brug for at genopdage de gamle stier som kristne før os har været glade for, og som hjælper os til at blive formet efter Guds vilje.

Måske særligt i vores tid, hvor tempoet er højt og bekymringer og angst let fylder for meget, og hvor behovet for hele tiden at præstere ligger lige for, særligt i denne tid, er der brug for at lære noget af de gamle åndelige mestre. For de har visdom til os, som vi let kommer til at løbe forbi i vores moderne opskruede tempo.

12 åndelige discipliner

Richard Foster giver i Celebration of discipline et bud på 12 åndelige discipliner, som kan hjælpe os. Det er 12 stier i den åndelige klosterhave, om man vil.

De fire indre discipliner

De fire ydre discipliner

De fire fælles discipliner

Læs mere om de 12 åndelige discipliner på hjemmesiden www.tagform.dk

For den som har lyst til at prøve nogle af disse stier af, har jeg i samarbejde med Horsens Valgmenighed lavet en lille podcast - med et afsnit på ca. 7 minutter om hver disciplin. Det er tiltænkt at man i et mindre kristent fællesskab kan lytte til afsnittet - og så snakke om hvordan denne disciplin kunne se ud i mit liv. Det er meget praksis-orienteret, og jeg håber mange af jer vil prøve nogle af disse gode gamle discipliner af."

Kærlig hilsen Lars Meilandt, præst i Horsens Valgmenighed.


Annoncer