Vi er afhængige af hinanden

Etik er et fundament under vores moral, beslutninger og handlinger. En ramme for vores måde at være i verden på og en rettesnor for vores interaktion med andre mennesker.

Anika Follmann, landsleder i Børne- og UngdomsOase

I juniudgaven af OaseMag tager vi fat på emnet etik. Det gør vi, fordi det er påtrængende, at vi med afsæt i et kristent livssyn beskæftiger os med hvilke værdier og normer, der skal være fremherskende i vores samfund og hvilket menneskesyn, der skal være styrende. Med etikken i hånden bliver vi klædt på til og i stand til at forholde os til vores tid, samfund og verden. Vi bliver i stand til at opstille nogle normer for menneskelig væren, adfærd og handlen.

Den danske filosof og teolog K. E. Løgstrup hævder, at menneskelivet er lagt an på en række positive og i sig selv gode livsmuligheder, som han kalder de suveræne eller spontane livsytringer. Tillid, barmhjertighed, kærlighed og talens åbenhed er eksempler på disse. De er suveræne, fordi de spontant melder sig som en mulig handling i konkrete situationer og bærende i det menneskelige samvær, fordi vi som individer er gensidigt afhængige. Når de suveræne livsytringer fra tid til anden alligevel ikke sætter sig spontant igennem, byder etikken sig til som en fordring, der forlanger, at vi sætter os i den andens sted. I den etiske fordring ligger kravet om at gøre det gode, når vi kommer i konflikt i valget mellem at tilgodese den andens behov eller egne behov. I den optik kan vi forstå etik som et fundament under vores moral, beslutninger og handlinger. En ramme for vores måde at være i verden på og en rettesnor for vores interaktion med andre mennesker.

Dette OaseMag illustrerer, at etik griber ind i alle livets aspekter. Etik vedrører ethvert menneske og kan findes i det teoretisk abstrakte og i det konkret daglige – i den kristne livstydning og i det almenmenneskelige. Det bliver tydeligt, at etiske spørgsmål ofte er dilemmafyldte, og at den videnskabelige og samfundsmæssige udvikling kalder på nye etiske samtaler.

Jeg håber, at du som læser bliver inspireret og opmuntret til at indgå i en dialog om, hvad det gode liv er. At du vil indlede samtaler om, hvad der er menneskeligt og ordentligt, når vi indretter vores samfund. Mødet med ”den anden” fordrer altid, at vi tager hensyn til den andens liv, værd og egenart. Vi er gensidigt afhængige af hinanden.

God læselyst.

Læs OaseMag online nu


Annoncer