Videoseminar om danskere som finder tro

SommerOase online udgiver et videoseminar i tre afsnit med Anne Mie Skak Johanson, som fortæller om kulturkristne folkekirkemedlemmer, der finder personlig tro.

Anne Mie Skak Johanson, sognepræst i Tyrstrup Kirke

Danskere finder tro - også i dag 

Sognepræst Anne Mie Skak Johanson står bag videoserien, som udgives i forbindelse med SommerOase online i uge 29. Anne Mie er uddannet Doctor of missiology, og videoserien baseres hovedsageligt på resultaterne fra hendes forskningsprojekt "When What We Know Is Not Enough". Her har hun undersøgt, hvordan helt almindelige danskere i dag finder vej til kristen tro.

I undersøgelsen delte 40 danskere deres trosrejse og fortalte, hvordan de var gået fra en manglende bevidsthed om muligheden for personlig relation til Gud, til en erkendelse af Guds eksistens og Guds indbydelse til fællesskab. Denne nye erkendelse forandrede deres livsperspektiv og nu lever de et liv med tro og er på forskellig vis tilknyttet et kristent fællesskab.

Deltagerne i undersøgelsen var alle medlemmer af Folkekirken. Deres trosfortællinger har dannet grundlaget for forskningsresultaterne, som altså forholder sig til, hvordan kulturkristne folkekirkemedlemmer finder personlig kristen tro.

Video 1: Kickstarter til tro

Hvad er det typisk der kickstarter en søgen efter tro eller en overgivelse til den kristne tro for danskere i dag? For mange er det en guddommelig berøring. Berøringen kan se meget forskellig ud. Det er temaet for videoseriens første del.

Se video 1: Kickstarter til tro

Video 2: Troen, der giver mening

Hvad er det for en Gud som taler, berører og helbreder. For de fleste danskere er kristentroens sandheder ikke indlysende. Mange mangler ord og forståelse og har behov for undervisning. I anden del af videoserien skal vi se på hvor vigtig en solid indføring i kristentroen er.

Se video 2: Troen, der giver mening

Video 3: Tro, så det forvandler

En nyfunden tro eller en tro-på-vej har brug for at blive integreret og forankret. Dertil er kristne trospraksisser essentielle. Dertil kommer behovet for på en eller anden måde at blive forbundet med et kristent fællesskab. Den livslange proces, hvor troen får lov til at transformere den troende er tema for tredje og sidste del af videoserien.

Se video 3: Tro, så det forvandler

Se flere seminarer på sommeroase.dk


Annoncer