Vision i Karlslunde

For et år siden fik Strandkirken en ny vision, som gælder for perioden 2016 - 2020. Hvad går den ud på, og hvorfor skal en kirke overhovedet have en vision? Det spørgsmål stiller vi kirkens tre præster: Gerhard Jónsson Mikkelsen, Johan Dalsgaard og Peter Bæk.

“Som folkekirke har vi en helt bestemt rolle og funktion, og den ændrer sig ikke fra det ene år til det andet. Alligevel er det vigtigt, at have en vision og forny den, for både samfundet og kirken forandrer sig hele tiden - uanset om vi er bevidste om det eller ej. At have en vision betyder for os, at vi aktivt arbejder med, i hvilken retning vi ønsker, at vores kirke skal bevæge sig,” fortæller Peter.

“Det er let at blive grebet af den ene aktivitet efter den anden og glemme det store billede. Grundlaget for vores vision er derfor overbevisningen om, at Gud allerede arbejder - også her i Karlslunde. Derfor har medlemmer af menigheden været samlet med jævne mellemrum for at sætte fokus på, hvor Gud allerede arbejder lige nu. Det er udmøntet i følgende fem punkter, som vi vil arbejde ud fra: 1) at lytte til Gud, 2) at dele troen, 3) at involvere unge, 4) at favne familier og 5) at række ud”, fortsætter Peter.

”Visionen afspejler, at vi som menighed ønsker et fællesskab med hinanden. Men det er ikke kirkens aktiviteter alene, der binder os sammen. Vi ønsker at pege på, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os. Det budskab vil vi gøre vort til, at flere og flere skal høre om”, siger Gerhard, Peter og Johan samstemmende.

”Ja, og så skal det være sjovt at gå i kirke”, siger Gerhard og fortsætter: ”Vi vil gerne være kirke for alle: både børnefamilier og unge, som visionen har fokus på - og alle andre. Det skal være et sted, der er rart at komme. Det sker i praksis, når vi for eksempel indbyder til legestue, ”FamilieFredage” med værksteder og spisning - og mange andre aktiviteter”.

”Vi er som kirke kaldet til også at tage os af de svage, så derfor ønsker vi at ‘række ud’ til dem, der på forskellig måde har det svært i vort samfund”, forklarer Johan og slutter: ”Ved at have en vision, tydeliggør vi som menighed, hvad der er vigtigt at have fokus på lige nu. Selvom det ikke er os, men Gud, der i sidste ende er herre over resultatet, så hjælper visionen os til at være målrettede i vores arbejde.”


Annoncer

x