Repræsentantskabsmøde

Den 26. januar 2018 kl. 15-18 i Karlslunde Strandkirke

Vi inviterer alle repræsentanter i DanskOases menighedsnetværk til Repræsentantskabsmøde. Der bliver i år ikke afholdt workshop-dag ifm. Repræsentantskabsmødet - vi håber i stedet at se mange repræsentanter, præster, menighedsledere, ungdomsledere, forældre m.v. til et vigtigt LederOase-døgn om Generation Y og Z.

Læs mere om LederOase her

Se dagsorden til Repræsentantskabsmødet herunder. 

Dagsorden ifl. vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning DanskOase
 3. Orientering om årsregnskab DanskOase
 4. Visionsdrøftelse
 5. Fremlæggelse af budget DanskOase
 6. Fastsættelse af kontingent DanskOase*
 7. Valg til Oaseledelsen**
 8. Behandling af indkomne forslag***
 9. Evt.

* Lederskabet foreslår, at vi fortsat lader kontingentet følge prisudviklingen og således lader det stige med 5 kr. til 255 kr. pr. medlem, fortsat med en øvre grænse på 150 medlemmer pr. menighed.

* Rie Skårhøj er på valg og modtager ikke genvalg. Ruben Dalsgaard er udtrådt som valgt medlem af lederskabet. Rubens valgperiode udløber dog nu. Lederskabet opstiller Merete Kristiansen og Jan Korsholm, se kandidatpræsentationer herunder. Der er ikke opstillet øvrige kandidater.

** Lederskabet ønsker følgende punkter behandlet:

 1. Fremlæggelse af ordning vedr. vejledning af menigheder og præster i DanskOases Menighedsnetværk - det ønskes vedtaget af repræsentantskabet.
 2. Kaldelse af personer til vejlederrådet. Lederskabet beder repræsentantskabet om at stadfæste kaldelsen af valgmenighedspræst Anders Michael Hansen for en treårig periode, sognepræst Morten Munch for en toårig periode og tidl. generalsekretær Karsten Bach for en étårig periode.

 

Tilmelding nødvendig senest fredag den 19. januar 2018. Tilmelding kan ske her.

Bilag til repræsentantskabsmødet samt præsentation af kandidater kan findes herunder.

Foto fra Repræsentantskabsdag 2015 - Fotograf: Jesper Rais.

Dokumenter til repræsentantskabsmøde 2018 


Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018
Hent indkaldelsen

Kandidatpræsentation af Jan Korsholm
Hent præsentationen

Kandidatpræsentation af Merete Kristiansen
Hent præsentationen

Ledelsesberetning 2018
Hent beretningen

Ordning for frivillig vejledning for menigheder og præster i DanskOase
Hent dokumentet

Sammenspil imellem ordner og menigheder i DanskOase
Hent dokumentet

Vedtægter for DanskOase
Hent vedtægterne

Budget 2018 og foreløbigt regnskab 2017
Hent budget og foreløbigt regnskab