Værdier

Værdier er en slags spilleregler for det vi gør. DanskOases værdier er formuleret her:

 • Levende tro
  Fra Gud udspringer liv

 • Det hele menneske
  Guds ære er det hele menneske

 • Mangfoldighed
  Favn bredt – giv plads – i balance

 • Fællesskab og fest
  ”No man is an island”

 • Høj kvalitet
  Kvalitet ærer Gud og inspirerer mennesker

Værdier er uopgivelige principper, som bestemmer over holdninger og handlinger.

Værdiernes karakter:

 • Værdierne bliver først tydelige og har først betydning, når de yder sig i holdninger og handlinger: Derfor sidder værdierne mere i benene end i hovedet. Ja, værdierne eksisterer kun, når de yder sig i handlinger eller holdninger.
 • Værdier kan ikke bevises, er ikke klare definerlige og kan kun beskrives gennem handlinger og gennem billeder, lignelser og historier.
 • Værdier er det vi ikke vil opgive som bevægelse, de er med til at skabe vores fælles identitet.
 • Værdierne skal flyde ud i alle grene af det vi gør og ledes frem gennem relationer 

Dokumenter om emner