På jagt efter inspiration til at udruste de travle familier

Stine Øhrstrøm drager på jagt i Norge sammen med en gruppe børneledere og præster. På jagt efter inspiration! I Skien Misjonskirke i Norge ved de nemlig noget om, hvordan man udruster børnefamilier til troslivet i hverdagen. Vi har spurgt Stine, hvad hun håber at få med hjem - og hvorfor!

BUOs fokus på familiens trosliv:

"Familiens trosliv" er et af BUOs (Børne- og UngdomsOases) fokusområder i vision 2013-2017.

BUO står som arrangør af turen til Skien Misjonskirke i november sammen med lokale børneledere.

BUO arbejder for at styrke det lokale b&u-arbejde med inspiration, ressourcer og netværk for børn og unge - og deres ledere.

Stine er gift med Kristian og er mor til Julius på 11 år og Lukas på 13 år. Og så er hun ansat i Karlslunde Strandkirke som børne- og familieleder. Et job, hun holder så meget af, at hun i august satte karrieren som selvstændig indretningsarkitekt på standby for at gå op på 30 timer i kirken.

Men trods de flere timer,  bliver det nok ikke Stine, der skal fortælle børnene mere om Jesus.

- Det er vigtigt, at børnene ser troen hos deres forældre i hverdagen, og at forældrene er klædt på til opgaven. Kirken spiller en vigtig rolle i børns trosliv, men barnets trosoplæring er først og fremmest familiens ansvar, forklarer Stine.

Hvorfor har familier brug for at blive udrustet?

- Vi kan måske ikke så godt lide at indrømme det, når vores børn derhjemme ikke gider at gå i kirke, eller når vi ikke helt ved, hvordan vi skal snakke om tro med vores 5-årige barn. Men sandheden er jo, at langt de fleste oplever dette i større eller mindre grad - og vi kan i kirken gøre noget ved at skabe rum for en ærlig snak og facilitere udrustning til familierne.

Stine taler af erfaring. Hun har både oplevet udfordringerne og velsignelserne ved at skabe et fællesskab omkring tro i hjemmet.

- Jeg kan da også synes som børne- og familieleder, at det er pinligt, når mine egne børn ikke gider i kirke. Men det nytter ikke noget, at vi kun fortæller solstrålehistorierne. Nogle forældre har måske selv oplevet at få det med andagter lidt galt i halsen i deres barndomshjem og har lige brug for at se, at der findes  andre enkle og naturlige måder at tale om tro derhjemme.  

- Det behøver ikke at være kompliceret. Et simpelt aften-ritual som at slå korsets tegn for panden på børnene eller at bede til Gud, når børnene har haft mareridt, kan have stor betydning. Det allervigtigste er, at det ikke bliver noget opstyltet noget, der kun foregår om søndagen, og som ikke hænger sammen med vores liv i hverdagen.

 - Når, vi taler om at udruste familien, skal vi selvfølgelig huske, at langt fra alle lever som kernefamilie, og at det ikke er alle familier, der deler samme tro. Og vi må ikke glemme, at menigheden også kan være en støtte i de situationer. Det er under alle omstændigheder super vigtigt, at der er andre kristne voksne i børnenes liv end lige forældrene, fortsætter Stine.

De her ord, som jeg i dag pålægger dig, skal du have ind på rygmarven, så du lærer dine børn dem og taler om dem hvor som helst og når som helst, ude og hjemme, ved sengetid og om morgenen. Bind dem om håndleddet, sæt dem på din pande og skriv dem på dørstolpen som et tegn på, at dine handlinger og tanker og dit hverdagsliv skal styres af Herrens ord. 
- 5. Mosebog, kapitel 6, vers 5-9

Hvad håber I at få med hjem fra Norge?

- Vi ved, at endnu en hverdagsaften med et seminar om  Familiens Trosliv er svært at trække forældre af sted til. Det har vi prøvet uden den helt store tilslutning, forklarer Stine.

- Det kender de jo også til i Norge. I Skien Misjonskirke har de fundet gode måder at integrere udrustningen i aktiviteter, som allerede foregår i kirkens liv, så det ikke bliver et ekstra programpunkt. Det vil vi gerne lære noget af. Og de har også et rigtig godt undervisningsmateriale, "Levende tro", som giver indblik i, hvordan man bedst kan tale tro med børn efter deres alder.

I Strandkirken er de allerede i gang med nogle initiativer, som søger at samle hele familien og at integrere udrustning til troslivet hjemme.

- "Superfredag" er rigtig populært. Her kan forældrene være i kirke sammen med deres børn og deltage i forskellige 'værksteder', hvor der for eksempel laves kreative sysler. I værkstederne tages der hul på dagens emne , som for eksempel kan være: bøn, Jesus, Helligånden og så videre. Og det betyder, at børn og forældre naturligt kan tale videre om det, når de kommer hjem.

Kirker arbejder sammen om at finde nye veje

Drømmen om at kirken i langt højere grad udruster familierne, står Stine ikke alene med. Det afspejler sig også i rejsefølget, der til november drager til Norge.

- Det er noget, mange kirker rundt om i landet, er optaget af.  Vi tager af sted sammen med præster og børneledere fra flere Oase-menigheder og BUOs børnekonsulent Merete Dalsgaard. Og vi har også talt med børneledere fra Missionsforbundet, som er interesserede. Missionsforbundet har i længere tid arbejdet med Levende-tro-materialet og oversat noget til en dansk version: "Tro bygger bro".

- Det er rigtig godt, at vi kan arbejde sammen om dette på tværs af kirkerne! Jeg tror, vi kan have stor glæde af at kunne sparre med hinanden og måske udvikle materialer sammen eller afholde en konference om emnet.