Repræsentantskabmøde

Den 25. januar 2019 kl. 15.30-18 på Rudehøj Efterskole

Vi inviterer alle repræsentanter i DanskOases menighedsnetværk til Repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmødet fra 15.30-18.00 er gratis og kræver ikke tilmelding. Repræsentantskabsmødet er den årlige anledning til at reflektere over os selv som bevægelse og være i dialog om den retning, vi sammen skal sætte.

Vi er på vej mod en ny vision for vores bevægelse, da den nuværende vision udløber i 2020. Derfor vil vi gerne bruge tid på at sætte visions-processen godt i gang med repræsentantskabet. For at have god tid til dette, mødes vi allerede kl. 13.00 med alle, som har lyst til at være med. 

For at deltage i hele dagens program fra kl. 13.00, skal du tilmelde dig (vælg repræsentantskabsdag).

Foto fra Repræsentantskabsdag 2015 - Fotograf: Jesper Rais.

Program for hele dagen

13.00: Indledning og bøn
13.15: Præsentation af Oase-dokument omkring seksualitet v/ Ole Backer Mogensen
13.45: Visions-proces
15.00: Pause med kaffe
15.30: Det formelle repræsentantskabsmøde (se dagsorden herunder)
18.00: Mulighed for at bestille aftensmad gennem tilmeldingen til LederOase
19.00: LederOase begynder

Repræsentantskabsmødets dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning DanskOase
3. Orientering om årsregnskab DanskOase
4. Visionsdrøftelse
5. Fremlæggelse af budget DanskOase
6. Fastsættelse af kontingent DanskOase*
7. Valg til Oaseledelsen**
8. Behandling af indkomne forslag***
9. Evt.

Noter til dagsordenen: 

* Lederskabet foreslår, at vi fastholder det nuværende niveau på 255 kr. pr. medlem, men at vi hæver den øvre grænse for antal kontingentudløsende medlemmer fra 150 til 250 medlemmer pr. menighed. Der gives et år til at implementere denne nye øvre grænse.
For præstemedlemmer af menighedsnetværket foreslår lederskabet at det nuværende niveau på 500 kr. pr. sognepræst fastholdes.

** David Mortensen, Martin Drengsgaard og Peter Sode Jensen er på valg. David Mortensen og Martin Drengsgaard genopstiller, lederskabet opstiller desuden Maria Callesen. Se kandidatpræsentationer.

Lederskabet opfordrer repræsentantskabet til at opstille egnede kandidater til lederskabet.

*** Lederskabet ønsker følgende punkter behandlet:

1. Vedtægtsændringer. Se bilag.

2. Kaldelse af personer til vejlederrådet. Lederskabet beder repræsentantskabet om at stadfæste kaldelsen af tidl. generalsekretær Karsten Bach for en treårig periode. Karsten blev valgt til en etårig periode sidste år, og lederskabet ønsker at forlænge hans mandat.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet eller forslag til kandidater, skal være formanden i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet, altså senest 28/12 2018.

Tilmelding

Selve repræsentantskabsmødet fra 15.30-18.00 er gratis og kræver ikke tilmelding.

Ønsker du at deltage i visionsproces mv. fra kl. 13.00, er tilmelding nødvendig. Tilmelding foregår via LederOase tilmeldingen (vælg repræsentantskabsdag). Det er også herigennem du kan bestille aftensmad.

Dokumenter til Repræsentantskabsmøde 2019 

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2019
Hent indkaldelsen

Budget DanskOase 2019
Hent budgettet

Ledelsesberetning 2019
Hent beretningen

Kandidatpræsentation David Mortensen
Hent præsentationen

Kandidatpræsentation Martin Drengsgaard
Hent præsentationen

Kandidatpræsentation Maria Callesen
Hent præsentation

Vedtægter for DanskOase
Hent vedtægterne

Forslag til vedtægter for DanskOase Januar 2019
Hent forslaget

Forslag til vedtægter for DanskOase Januar 2019 - Komparativ opsætning
Hent forslaget