Sexforskrækket kirke

Nyt OaseMag med artikler om sex udkommer midt i juni 2017 - i postkasser og kirker landet over.

Vi snakker ikke om sex i kirken

- Jamen det råber jo til himlene.

Sex blev skabt før syndefaldet. Det er, som om vi i kirken nogle gange glemmer det. Sex er i sit udgangspunkt godt. En gave. Noget vidunderligt. Noget som skaber forbindelse og nyt liv. Noget der ligger dybt i vores personlighed og identitetsdannelse. Noget som præger vores relationer med hinanden og med Gud. Så lad os dog for Guds skyld snakke om sex i kirken, i familien, i og uden for ægteskabet, i singlelivet, enkelivet og i venskabet. Det er for godt til, at vi kan lade nogen tage det fra os, som er godt, og noget Gud elsker.

Og ja. Vi lever i en tid efter syndefaldet. Det gør, at sex nemt bliver forvrænget, skamfuldt og nogle gange direkte destruktivt. Det er sådan noget, Guds modstander, djævelen, er god til. Det kan gøre det svært at tale om sex i det hele taget. Det bliver så nemt et tabu. 

Vi er som Guds folk kaldet til noget andet. Vi ved, at sex er godt og skabt af Gud. Vi kan tale om det med stor frimodighed. Det betyder ikke, at det er nemt at tale om. Her må vi øve os og være bevidste om, at vi også selv er blufærdige, når vi skal tale om sex med hinanden både i og udenfor kirkens rammer. Det kan Gud godt rumme. Det er vi også kaldet til at rumme som kirke.

Vi skal turde snakke om virkeligheden, som virkeligheden nu engang er og se på den i lyset af Guds vejledning, som vi kender den fra bibelen.  

Vi ved med bibelen som vejledning, at sex bedst udleves i den ramme som ægteskabet er, men det er ingen garanti for, at det bare er uproblematisk. Her kan det også forvrænges og være ødelæggende.

Vi ved, at nogle oplever sex som noget af det skønneste som findes. 

Vi ved, at nogle måske kun har oplevet sex, som det blev til efter syndefaldet: forvrænget, skamfuldt og ødelæggende og det endda inden for kirkens rammer.

Netop derfor må vi hjælpe hinanden med at tale om det, så sex kommer ud af det syndige, lumre og skamfulde rum. Så vi kan hjælpe hinanden til at håndtere det, så det får lov til at være og blive det, som det var før syndefaldet – GODT. 

Hvis vi ikke som kirke og kirkens folk tør tale om det, hvem gør så????
Må Han som har skabt os som sexede mennesker hjælpe os med dette.

- Peter Sode Jensen
Frimenighedspræst og formand for DanskOase