Simon Ponsonby – ledt af Helligånden

Til sommer gæster Simon Ponsonby pladsen i Odder, som hovedtaler på årets SommerOase. Hans passion er at se kirken grundfæstet i Bibelen og udrustet af Helligånden.

Når Simon bliver booket som taler, kommer han ikke med detaljerede emnebeskrivelser flere måneder på forhånd. Han ønsker nemlig at være fri til at tale specifikt til hver enkelt samling vejledt af Helligånden. Mød her Simon Ponsonby – en mand ledt af Ånden.

Simon, fortæl os lidt om dig selv?

Jeg hedder Simon og har været gift i 26 år med Tiffany, som er skolelærer. Vi har to dejlige teen-agesønner : Joel og Nathanael. Jeg er 49 år gammel – jeg ser ældre ud og opfører mig yngre. Det er 20 år siden, jeg blev præsteordineret i den anglikanske kirke efter at have læst teologi.

Jeg voksede op i det vestlige England og droppede ud af skolen som 16-årig. Her forsøgte jeg mig med hæren, arbejdsløshedskøen, slagteri, salg og administration, før jeg mødte Gud gennem en anglikansk kirke og fik mit liv vendt på hovedet. Da jeg blev kristen, ledte min passion for evangeliet og mission mig til at blive fuldtids evangelist og kirkeplanter, inden jeg fik to uddannelser i teologi og forberedte mig på at blive præsteordineret. Jeg har tjent som præst i den indre by og i de seneste 17 år som skolepræst på Oxford universitet og som assisterende præst ved St Aldates Kirke. Denne rolle indebærer, at jeg leder fortolkende bibelstudier, skriver, rejser og taler på konferencer. Jeg har nydt at rejse meget i de seneste år og møde og tjene med Guds folk i forskellige lande og på forskellige kontinenter. Mine hobbier inkluderer en besættelse af at samle på gamle fyldepenne, at læse militærhistorie, og se film. Mit kæreste eje er min nye Pashley cykel.

Husker du nogle oplevelser i dit liv, som særligt har formet din indsigt i hvem Helligånden er?

Jeg blev kristen i 1985 i en kirke, som gennemgik en åndelig fornyelse. Den overvældende oplevelse af, at Gud var virkelig, at Han var der i kirken, var forbløffende. Jeg har aldrig glemt den bevidsthed om Guds umiddelbarhed, af hans oplevede nærvær og manifesterede kraft, og kunne aldrig igen være tilfreds med mindre end dette. Få måneder efter at jeg kom til tro deltog jeg i en stor konference i 1986, som hed Act86 og blev afholdt i Birmingham for 10.000 kristne, hvor John Wimber blev introduceret til den bredere kirke i England. Jeg var begejstret og ikke det mindste forfærdet over at se Guds Ånd bevæge så store grupper af mennesker, som faldt, lo eller græd. Nogle råbte endda højt under Guds nærvær.

Er der nogle mennesker, som har haft en speciel betydning for din forståelse af personen Helligånden og hans virke?

Adskillige mennesker har vist mig livet i Ånden. Min ydmyge far, ikke en karismatiker, men én, som vandrer i ånden og viser åndens frugter, som kun få andre jeg har kendt. Den hellige ånd gør os hellige. I de seneste år har jeg i stigende grad bemærket forbindelsen mellem Ånden og hans retfærds- og nådestjeneste gennem os. I Matthæus 12 læser vi, at Ånden som salvede Messias, var bevidnet af ømhed, venlighed og retfærdighedsgerninger. At bringe retfærdighed til sejren – i enhver sfære i livet, er en nøgle til at forstå Åndens arbejde.

Har du opmuntrende eller formanende ord til DanskOase i forhold til Helligåndens tjeneste?

Jeg opmuntrer jer til med en hånd lukket at holde fast i det, Gud har givet jer, og holde den anden hånd åben for, hvad mere Gud har til jer. Giv ikke slip på det, Gud allerede har givet (Joh Åb kapitel 3, vers 11), lev op til det, I allerede har nået (Filip kapitel 3, vers 16), men vær også ivrige efter at se på Gud i forventning til alt det, Han yderligere har at vise og give jer (Filip kapitel 3, vers 14).

Arbejder du på nogle nye bøger?

Efter at have brugt nogle år på at undervise og skrive en udlæggende kommentar om Romerbrevet, lå mit skrivearbejde brak i to år. Dog har jeg for nylig afsluttet en bog om Praktisk Hellighed. Den ser særligt på problematikkerne om seksuel renhed i et sexfixeret samfund. Jeg har skrevet om hellighed andetsteds, men det var lidt mere teologisk og systematisk; denne bog forsøger at være mere praktisk. 

Da SommerOase i år 2011 havde den vestklædte Simon Ponsonby på besøg, var det til stor velsignelse. Vi er derfor i glædelig forventning til, hvad Ånden vil lede Simon til at dele under bibeltimerne på årets SommerOase.

Fakta