SommerOase er fællesskab på tværs af kirkeskel

Familier fra Strandby fandt et fælles mødested.

Heidi Ettrup Lehm (tv) og Anna-Lea Sakskjær Mejlvang (th) fra Strandby

I den gamle fiskerby Strandby har SommerOase skabt et stærkt fællesskab på tværs af kirkeskel, og flere er blevet bevidste om deres nådegaver. Samtidig har en fornyet højmesse og børnekirke betydet flere kirkegængere.

Den sommer blev skelsættende i vores liv. Vi oplevede en personlig forkyndelse, som var nem at omsætte til vores eget liv og fik meget inspiration med hjem til vores hverdag.

- Anna-Lea Sakskjær Mejlvang

En skelsættende sommer

Nord for Frederikshavn ligger den lille fiskerby Strandby. Havnen har i mange år været byens livsnerve. Herfra sejler fiskerbåde ud og vender hjem med friske fisk. Ifølge turistbureauerne i Vendsyssel bliver byen i folkemunde kaldet "En god ankerplads".

De seneste seks år har flere og flere mennesker kørt afsted til SommerOase og er vendt hjem med frisk inspiration til det daglige kirkeliv i Strandby.

Det begyndte i 2011, hvor tre børnefamilier tog afsted på sommerfestivalen første gang. De var spændte på det, for måske var det for karismatisk. Men de havde på forhånd undersøgt DanskOase så meget, at de havde besluttet at kaste sig ud i det.

Anne-Lea Sakskjær Mejlvang og Heidi Ettrup Lehm og deres familier var med fra starten. "Den sommer blev skelsættende i vores liv. Vi oplevede en personlig forkyndelse, som var nem at omsætte til vores eget liv og fik meget inspiration med hjem til vores hverdag", erindrer 35-årige Anna-Lea Sakskjær Mejlvang.

Det blev tydeligt for os, at når vi dykker ned i det, som Gud velsigner os med hver især, så har vi noget at give ind i fællesskabet. Alle kan bidrage med noget.

- Heidi Ettrup Lehm

Alle har noget at give

Familierne blev blandt andet bevidste om de nådegaver, som Gud har givet dem hver især. 

"Det handler om, at vi er blevet bevidste om den tilgang, vi som kristne bør have til nådegaverne, ligesom Paulus opfordrer os til at stræbe efter blandt andet helbredelse, kundskabsord og visdomsord. Det blev en øjenåbner for os, at vi selv kan stræbe efter disse gaver og nådegaver. Tidligere tænkte vi nok os selv som mere passive i det", forklarer Anna-Lea Sakskjær Mejlvang, der til dagligt arbejder som juridisk konsulent.

Læs også: Sund karismatik

"Det blev tydeligt for os, at når vi dykker ned i det, som Gud velsigner os med hver især, så har vi noget at give ind i fællesskabet. Alle kan bidrage med noget", siger 34-årige Heidi Ettrup Lehm og forklarer:

"SommerOase skaber rum for samtale og giver en fornyet lyst til at finde sammen og dykke ned i troens værktøjskasse."

På SommerOase taler vi sammen på en ny måde, og kirkeskellene bliver glemt. Vi var enige om, at vi måtte bevare dette fællesskab.

- Heidi Ettrup Lehm

På tværs af kirkeskel

Folkene fra Strandby kommer på SommerOase fra forskellige kirker, men har oplevet et stærkt og fortroligt fællesskab på tværs af kirkeskel.

"På SommerOase taler vi sammen på en ny måde, og kirkeskellene bliver glemt. Vi var enige om, at vi måtte bevare dette fællesskab", siger Heidi Ettrup Lehm, der til daglig arbejder som kirke- og kulturmedarbejder i en sognekirke i Frederikshavn.

Sammen med andre fra Strandby Kirke har SommerOase-deltagerne taget initiativ til at mødes i en åben bibelstudiegruppe hver 14. dag. Gruppen er åben for alle.

Aftenens program kan blandt andet bestå af en podcast fra SommerOase eller et temahæfte fra DanskOase, som der bagefter bliver talt om. Derudover er der tid til bøn.

"Noget af det, som vi har taget med ind i gruppen fra SommerOase, er den store rummelighed og fortrolighed. Der er en rummelighed på tværs af livssituationer og kirkeskel, som ellers kan være en svær øvelse", fortæller Anna-Lea Sakskjær Mejlvang om gruppen, hvor de 15-20 voksne deltagere hovedsageligt kommer fra folkekirken. Derudover er der også nogle fra en frimenighed.

"Gruppen er vokset i antal, og der har været en stor personlig, åndelig vækst. Det er stort at følge med i, hvordan Helligånden arbejder, og troen vokser hos folk hver især. Der er kommet en større bevidsthed om nådegaver, og om at man kan bruge dem i et fællesskab. Der er ligeledes sket en udvikling i bønnen, hvor de fleste i dag har frimodighed til at bede højt. De fleste byder sig også i højere grad til i forhold til tjenesteopgaver", fortæller Anna-Lea Sakskjær Mejlvang.

Vi fik inspiration til fornyelsen mange steder fra, blandt andet fra DanskOase. Særligt tror jeg at vi fik inspiration til det at forny sig uden at gå på kompromis med ordet.

- Anna-Lea Sakskjær Mejlvang

Fornyet højmesse og børnekirke

Strandby har med sine godt 2.200 indbyggere altid haft et rigt kirkeliv med både Indre Mission, Metodistkirken og folkekirken. For få år siden blev også en frimenighed etableret i området. Både Anna-Lea Sakskjær Mejlvang og Heidi Ettrup Lehm er en del af Strandby Kirke, som er den lokale folkekirke.

Da et nyt kirkecenter blev indviet i forlængelse af Strandby Kirke i 2012, flyttede søndagsskolen fra missionshuset ind i folkekirkens nye lokaler. Børnekirken har brugt materiale fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, men også agent-, rejse- og cirkustemaer og utallige sange fra BørneOase.

Læs også: Det kræver en menighed at oplære et barn i troen

I samme periode er højmessen også blevet fornyet. Salmebøgerne er blevet skiftet ud med storskærmsvisning, dele af liturgien er blevet nedtonet, og nogle salmer er blevet skiftet ud med lovsange med rytmisk musik.

"Vi havde opfattelsen af, at der stort set ikke var nogen med musikalske evner i byen, men nu har vi pludselig oplevet en eksplosiv vækst. Nu har vi et team på over 15 sangere og musikere, der medvirker til gudstjenesterne", fortæller Anna-Lea Sakskjær Mejlvang, der sad i menighedsrådet, mens fornyelsen af højmessen stod på, og forklarer:

"Vi fik inspirationen til fornyelsen mange steder fra, blandt andet fra DanskOase. Særligt tror jeg, at vi fik inspiration til det at forny sig uden at gå på kompromis med ordet".

Læs også: Forankring og fornyelse

I løbet af et år steg antallet af gudstjenestedeltagere med 20 pct., så der i gennemsnit er omkring 130 mennesker til en gudstjeneste.

"Mange børnefamilier er begyndt at komme trofast i kirken, og derudover har mange familier i byen fået et positivt møde med såvel kirke som børnekirke i forbindelse med dåb, konfirmation og andre højtider. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra folk", forklarer Anna-Lea Sakskjær Mejlvang, som også skal med på SommerOase i år.

"Vi kan ikke undvære SommerOase. Det er en saltvandsindsprøjtning, og det betyder meget, at vi kan hente inspiration med hjem til dagligdagen i Strandby", konkluderer Anna-Lea Sakskjær Mejlvang.