Gavebrev og andre muligheder

DanskOase er helt afhængig af gaver for at kunne arbejde.

Hele 75 % af DanskOases økonomi hviler på gaver fra private. Din gave går til DanskOases arbejde for at fremme Guds rige i vores land.

I folderen Gaver og gavebreve, som er udgivet af DanskOase, giver vi vores bud på, hvorfor vi mener, det er godt at give til Guds rige.

Kontant gave her og nu - efter § 8a:

Hvis du vil give en kontant gave, kan pengene indbetales på reg. nr. 1551 kontonr. 4633011311, med teksten "navn - personnummer", fx "Jens Hansen - 121212-1234". 
Du er også velkommen til at bruge vores "Online dankortautomat"
Vi indberetter automatisk hele beløbet til SKAT, og sender dig en årskvittering.

Vi anbefaler følgende 4 giverordninger:

Gavebrevsordning
DanskOase har pt. ca. 130 personer, som har tegnet gavebrev. Vi har brug for flere og vil gerne opfordre alle til, at overveje dette.

Faste gavetilsagn eller kontante gaver
Der er skattefradrag for hele beløbet op til 15.600 kr. (2017-sats). Siden 2012 har alle gavebeløb under 500 kr. også talt med.

Arv og testamente
Gaver via testamente gør en stor forskel. Familien kommer naturligvis først, men måske kan du også finde plads til, at betænke DanskOase med en gave, når du opretter et testamente. På den måde giver du gaver til liv langt ud i fremtiden.

Særlige ordninger
Store bidrag, finansiering af nye projekter, sponsorater, virksomhedsordninger, lån i fast ejendom, m.m. Mulighederne er mange. Ønsker du hjælp eller yderligere information, kan du kontakte DanskOases administrator.