Temaer

Vi arbejder sammen for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke ud fra Folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag. Gennem temaerne her fokuserer vi på bevægelsens visionspunkter.

Bibelen
Højtider
Familieliv
Menighedsliv
Mission
Teologi
SommerOase
Diakoni
Helligånden
Lovsang
Historie
Etik