Andreas Østerlund Nielsen

Andreas er leder af "Sammen på vej" i Skjoldhøj kirke og deler her tanker og praksisser omkring det at udforske troen sammen på tværs af aldre.

”Sammen på vej” er et fællesskab på tværs af generationer, som mødes én fredag om måneden i Skjoldhøj Kirke i det vestlige Århus. Vi har prioriteret at arbejde med bibeltekster sammen, både børn og voksne, fordi vi synes, der er en berigelse i at få vores forskellige perspektiver på teksterne. Børn kan bemærke ting, som vi voksne glider let henover f.eks. Det bliver på den måde også synligt for børnene, hvad troen betyder for deres forældre og for andre børn og voksne.

Vi har gjort brug af det engelske materiale ”Explore Together” i en udgave, som vi kalder ”Sammen om Bibelen”. Indholdet består af en sang, læsning af dagens bibeltekst og de spørgsmål, der er forberedt til teksten, en bøn og til sidst går vi i grupper på tværs af aldre rundt til stationer. Disse er inddelt, så der er en kreativ, en fysisk, en stille og en samtalestation. Efter 25 minutter samles vi igen og lytter til, hvad de andre har lavet, hørt fra Gud og tænkt på. Det er en udfordring at få børnene med til samtalestationen, og at sætte noget kreativt op, som også rammer de voksne, men til den sidste opsamling får vi lejlighed til at lytte på tværs af generationer.

Læs Bent Oslo Rasmussens svar

Vend tilbage til artiklen: Udforsk troen sammen

Klik her for mere info om materialet Explore together.

Det forhandles også af Bibellæseringen.