Vi har brug for huskehjælp

Et generationsskifte handler ikke om at give former eller sange videre, men om at række hjertet videre. Det er erfaringen blandt tre generationer af præster i Karlslunde Strandkirke.

Fra venstre: Peter Tingleff, Helge Pahus og Gerhard Jónsson Mikkelsen

De fleste hverdage i Karlslunde Strandkirke begynder med andagt i kirkesalen. Denne fredag i april tager den udgangspunkt i hæftet ’Et Ord til Dagen,‘ hvor emnet er tilgivelse. Lederen af andagten nævner sin genbo, der ikke kan tilgive sin far og derfor ikke har talt med ham i flere år. Både den tidliger præst Helge Pahus, tidligere sognepræst Peter Tingleff og nuværende sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen lytter med fra kirkebænkene. 

De tilhører tre generationer af præster, som har været ansat i kirken, siden den var en træbarak i 1971.

Det handler om længslen efter at være fyldt med Guds ånd og efter at se folk komme til tro. Men det kan se ud på mange forskellige måder.

- Peter Tingleff

Man skal beholde hjertet

Helge Pahus kommer stadig i kirken, og selvom Peter Tingleff ikke længere er sognepræst, mødes han regelmæssigt med de tre nuværende, yngre præster for at tale om løst og fast i arbejdet. Selvom tiderne skifter, taler generationerne i Karlslunde Strandkirke stadig sammen. 

Ifølge 48-årige Peter Tingleff handler et generationsskifte om at give essensen videre.

„Man skal tilpasse former og sange, men gerne beholde det samme hjerte. Det handler om længslen efter at være fyldt med Guds ånd og efter at se folk komme til tro. Men det kan se ud på mange forskellige måder.“

Peter Tingleff, Helge Pahus og Gerhard Jónsson Mikkelsen har sat sig til rette i de blå sofaer om et bord på et af kirkens kontorer for at fortælle om, hvad der kan gives videre i et generationsskifte. Og hvad der skal være plads til at ændre.

Karismatisk siden 1970'erne

Helge Pahus blev grebet af fornyelsen i 1970’erne, og det kom i høj grad til at præge ham og Karlslunde Strandkirke, som siden har været kendetegnet af et stort antal kirkegængere og et stærkt fællesskab.

„Jeg blev døbt med Helligånden, og det blev en stor ændring i mit liv. Før så jeg tingene i sort/hvid, men nu er det i farver. Jeg gik fra at være en god præst til en åndsfyldt præst,“ husker 74-årige Helge Pahus. 

Karlslunde Strandkirke har været en del af DanskOase siden begyndelsen i 1989.

Hjælp til at huske

Mange yngre mennesker er kommet til i årenes løb, blandt andre Gerhard Jónsson Mikkelsen, som blev ansat som sognepræst i 2014.

„Der har været en generation, som har oplevet vækkelser og etableringen af efterskoler, kristne friskoler og højskoler. Min generation er meget langt væk fra det, men længes også efter vækkelse og efter at være, hvor det sker. Måske oplever alle generationer det ikke, men længslen er også i os,“ siger 33-årige Gerhard Jónsson Mikkelsen, der understreger, hvor vigtigt det er, at DanskOase hjælper de næste generationer ved at minde dem om hjertet i fornyelsen :

„Vi har brug ’huskehjælp‘. Vi har brug for at blive husket på, hvad DanskOase er og står for. Der er en anden tidsånd i dag. DanskOase er en bevægelse med flere generationer, og der skal være nogle, som husker os på, hvad det drejer sig om,“ forklarer han.

Helge Pahus glæder sig over udviklingen i DanskOase.

„Jeg glæder mig over de mange nye, som er med i Oase. Det er den organisation, som samler flest. På SommerOase går jeg rundt og snakker med folk,“ siger Helge Pahus og fortæller, at han altid længes efter dage, hvor Guds ånd virkelig møder folk.

Sådan gives hjertet videre

I Karlslunde Strandkirke mødes generationerne på tværs, og det er en vigtig værdi. For Peter Tingleff er kernen bøn og samtale.

„Man giver hjertet videre til andre gennem enkle praksisser. Det er vigtigt at praktisere bøn sammen med andre. Det handler om at lytte til Gud og handle på det. Vi må turde gøre ting, som er uden for komfortzonen, fordi vi tror, at Gud har sagt det til os,“ siger Peter Tingleff og lægger vægt på, at det sker i hverdagen. 

„Man kan holde kurser og konferencer, men det er ikke dem, der virker bedst. Det vigtige er at praktisere bøn sammen med andre, som kan give det videre. Aldersgrupperne skal blandes bevidst,“ siger han og uddyber : 

„Alle har forskellige ønsker, men ideelt set bøjer alle af. Det er vigtigt at sidde og snakke sammen.“

Gerhard Jónsson Mikkelsen er enig :

„Unge giver måske ikke udtryk for det, men de savner voksne. Det er vigtigt at have fora, hvor man mødes generationerne imellem.“

Vigtigt at miste kontrollen

Et emne, som de tre præster flere gange kommer tilbage til, er det at turde miste kontrollen. De ser det som en vigtig værdi. 

„Som nyuddannet vil jeg gerne gøre det perfekt og prøver at følge en skabelon og plan. Men jeg lærer meget af at blive hylet ud af den. Der kan man tale om karismatik. Når vi tillader, at vi kan blive hylet ud af den, kan Gud komme til,“ forklarer Gerhard Jónsson Mikkelsen.

„Jeg længes efter, at unge må være åbne for, at Gud gør noget, vi ikke forventer. Bagsiden af at bruge koncepter er, at vi kan ønske, at Gud skal gøre noget bestemt,“ siger Peter Tingleff, der ikke bryder sig om et stærkt fokus på ledelseskoncepter.

Gerhard Jónsson Mikkelsen er enig i, at åbenheden er vigtig.

„Man er nødt til at føle sig magtesløs. Jeg er fra en generation, som ikke er langt væk fra de yngre generationer i dag, hvor stress, angst og lignende diagnoser er blevet mere almindelige. Der er brug for at lægge det hele over til Gud. For mig er det vigtigt at nå hen til afhængigheden af ham.“

Præster skifter, menigheden består

Efter Helge Pahus stoppede i 2007 kom han sjældent i kirken.

„I den første tid kom jeg ikke meget i kirken, for jeg synes, at de næste skal have plads. I vores ældre år er vi dog kommet tilbage igen,“ fortæller Helge Pahus.

„Selvom præsterne skifter, er menigheden der. Man har en forskellig vægtlægtning, men det overlever menigheden,“ siger Peter Tingleff med et smil. 

Samme oplevelse har Gerhard Jónsson Mikkelsen.

„Det er en moden menighed, som kan håndtere unge præster, der skal tage deres første skridt.“

„Ja, vi klapper, når de unge gør noget,“ tilføjer en smilende Helge Pahus.

Peter Tingleff

  • Sognepræst i Karlslunde Strandkirke fra 1999.
  • I 2011 ansat i "Kirke på vej" i Roskilde Stift.
  • Ansat i Karlslunde Strandkirke på 5%.

Helge Pahus

  • Sognepræst i Karlslunde Strandkirke 1971-2007.

Gerhard Jónsson Mikkelsen

  • Sognepræst 2014-2016, herefter sogne- og ungdomspræst i Karlslunde Strandkirke.