Vi slår korsets tegn

Fodboldspillere gør det. Præster gør det. Du kan selv gøre det: Slå korsets tegn. Det hjælper dig til at forstå, hvad korset betyder. Carsten Ørum Jørgensen, som er sognepræst ved Nørrelandskirken i Holstebro, fortæller i denne artikel om fem anledninger, hvor han slår korsets tegn. Det er et enkelt redskab til at huske fem ting, som Gud gør for os gennem Jesu død på korset.

De fem punkter i korstegningen hjælper os til at huske fem ting, som Gud gør for os gennem Jesu død på korset.

Hvad er følgerne og betydningen af, at Jesus døde på korset? Det fortaber sig til tider i indviklede spidsfindigheder, når præster forklarer og teologer diskuterer. Der er dog en enkel måde at forstå og huske det på. Vi skal blot tænke over de anledninger, hvor præsten eller vi selv slår korsets tegn.

Jeg lærer også mine konfirmander at slå korsets tegn for sig selv. De kan let forstå, hvorfor det er vigtigt, at Jesus døde på korset.

Korsets tegn omkranser hele livet

For Carsten Ørum Jørgensen er selve den fysiske handling at slå korsets tegn blevet vigtig. Det er da også det første, der falder ham ind, når talen falder på korset:
- Det er noget, som Gud har mindet mig om i den sidste tid. Ritualer er vigtige: De har stor betydning, og korset er et stærkt tegn. Når jeg slår korsets tegn over barnet i forbindelse med dåb, så er det mere end et symbol. Det er et vidnesbyrd om, at barnet kommer til at tilhøre Jesus. Det er det samme, når jeg slår korsets tegn med konfirmanderne, efter nadveren og velsignelsen eller ved en kiste; det er et tegn på, at vi tilhører Jesus. Vi er mærket med korsets tegn, og det omkranser hele livet.

Gud kroner os i dåben

Dåben er det første sted, hvor vi får tegnet korset for vores ansigt og bryst.
- Ydmygelse og ophøjelse er forenet i korset. Jesus blev tornekornet, for at vi kan blive kronet som Guds kongebørn. I dåben blev vi kronet med korsets tegn. Vi har fået kongeligt, rødt blod i årene! Vi tilhører Jesus Kristus, erklærer Carsten.

Gud former os gennem livet

Carsten taler altid med dåbsforældrene om, at dåben er begyndelsen på et liv med Jesus som forbillede:
- For mig har det været en øjenåbner at høre én sige, at vi skal leve ’korsformet’ – der er både en vandret og en lodret side ved korset. Ved dåben læser vi jo missionsbefalingen om at række ud; det er den vandrette side. Vi læser også om de små børn, der kommer til Jesus for at tage imod; det er den lodrette side. Jeg opfordrer derfor dåbsforældrene til også selv at slå korsets tegn for deres barn.
- Jeg lærer også mine konfirmander at slå korsets tegn for sig selv. De kan let forstå, hvorfor det er vigtigt, at Jesus døde på korset. Konfirmanderne ved, at de er syndere, og at når der er gjort noget forkert, kan der være en straf. De ved, at der er brug for tilgivelse. Flere af mine konfirmander kommer fra socialt belastede miljøer. De oplever særligt tydeligt og på nærmeste hold, hvordan mennesker behandler hinanden dårligt; men brudte relationer og splittede familier er jo desværre en folkesygdom i dag. For konfirmanderne er det en hverdagserfaring, at der er brug for sanktioner, straf, tilgivelse, forsoning. Der er brug for korsets realitet, betydning og nærvær af nåde og tilgivelse.

Gud tilgiver os ved nadveren

Efter nadveren minder præsten menigheden om, at vi nu har modtaget Jesu legeme og blod ‘hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder.’ Derpå slår præsten korsets tegn med alterkalken.
- Lige nu betyder det meget for mig, at korset skaber forsoning. Det er vigtigt, at vi fastholder den traditionelle forsoningslære. Men der er en bredde i det: Jesus døde på grund af Guds vrede over vores synder, for at vi kan blive forsonet med Gud; og det er Guds egen kærlighedsgerning, som sender os ud til verden, fortæller Carsten.
Det er ikke alle, som bryder sig om, når der tales om, at Gud bliver vred over synd.
- Jeg synes også, at det kan være udfordrende, indrømmer Carsten, men forsætter:
- Det er vigtigt at holde fast i, at vreden er en del af Guds kærlighed. Kærligheden rummer vreden. Det handler ikke om, at Jesus på korset ’tilfredsstiller’ Guds vrede; men straffen for den ondskab, som vækker Guds vrede, bliver lagt på Jesus. Der er et udtryk fra en sang, som siger det godt: ’Vredens nådested’. Det er det sted, hvor ’skyld bli’r vasket ren af kærlighed’.
De fem punkter i korstegningen hjælper os til at huske fem ting, som Gud gør for os gennem Jesu død på korset.

Gud rummer os i velsignelsen

Ved gudstjenestens afslutning lyser præsten velsignelsen og gør derpå korsets tegn.
”Det markerer, at vi har korset til fælles; vi er rummet i korset med hele vores liv. Jesu kors betyder, at der er et sted i vores liv, hvor vi bliver rummet med alt, hvad vi er. Her bliver vi mødt af sandheden om os selv, og Guds sandhed om os: At vi er syndere, og at vi er elsket,” siger Carsten.

Gud opvækker os fra de døde

- I løbet af mine fem år som præst har jeg haft mere end 100 begravelser og mødt mennesker i sorg. I en af begravelsessalmerne står der: ’Når øjet brister, vis mig korsets tegn!’ Det er stærkt at kunne slå korsets tegn over en døende og over kisten ved en begravelse, fortæller Carsten og slår fast:
- Da Jesus døde på korset, besejrede han døden.

Korset forbliver en gåde

Når vi slår korsets tegn, hjælper det os til at forstå og huske, hvad korset betyder. Carsten minder dog om, at vi aldrig helt kan begribe korsets betydning:
- Korset er og bliver en ’gåde’; det er noget vi ikke bliver færdige med, det har en dybde vi ikke kan lodde.
Det ændrer ikke på, at vi aldrig må glemme, at Jesus døde på korset for vores skyld, og at vi er kronet med korsets tegn:
- Vi er helt afhængige af korset! fastslår Carsten.

Relateret video

Mission i folkekirken - Vision 2020.

Carsten Ørum Jørgensen fortæller om mulighederne for mission igennem folkekirken.